Ivars bilmuseum Hoting Lena Hedman

Gästnattsstatistik augusti 2022

5 oktober, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Ivars Bilmuseum i Hoting. Foto: Lena Hedman

Mönstret för augusti månad påminner mycket om det som gällde för juli. Totalt syns en minskning med -6% jämfört med 2021. Men då jämför vi med all time high. Jämfört istället med perioden före pandemin så är resultatet för augusti 2022 +7%. På samma sätt som i juli är det den svenska marknaden som viker, om än inte lika mycket, minskningen stannar på  -16%, medan utlandet (starkt pådrivet av norska marknaden) ökar med +55%. Östersund och Krokom visar de tydligaste ökningarna.

Graf gn augusti 2022 Nordanalys
Graf som visat kommersiella gästnätter för augusti 2022 i Jämtland Härjedalen. Figur: Nordanalys

Minskningen i augusti är en ökning jämfört med före pandemin

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med -18 642 gn (-6%) i augusti jämfört med 2021. Hotellen redovisade -6 241 gn (-7%), vandrarhemmen -2 032 gn (-9%), stugbyarna -10 391 gn (-40%), medan förmedlat boende tappade -1 940 gn (-5%). Campingen gick mot strömmen och ökade med  +1 961 gn (+2%)

Norska marknaden återhämtar sig allt mer

Den svenska marknaden minskade med -41 251 gn (-16%), men jämfört med augusti 2019 (innan pandemin) +7%. Utlandet som helhet ökade med +55%. Jämfört med juni 2019 (innan pandemin) en minskning med -14%. I volym mätt är det den norska marknaden som ligger bakom en absolut merpart av den utländska gästnattsökningen. Men även Finland, Storbritannien och Danmark ökade tydligt, medan den holländska marknaden minskade ganska tydligt.

Övriga riket hämtar in på försprånget

Jämfört med andra regioner halkar Jämtland Härjedalen efter en aning. Riket som helhet ökade med +8%, Värmland redovisade +18%. Även övriga Norrland ökade,+3%, medan Dalarna redovisade med +6%. Värt att komma ihåg är att Jämtland Härjedalen gick väsentligt bättre än övriga regioner både 2020 och 2021.

Skip to content