Gästnattsstatistik december 2019 & preliminärt helårsresultat

10 februari, 2020
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Totalt visar statistiken för de kommersiella gästnätterna i Jämtland Härjedalen i december månad -8% jämfört med samma månad 2018. Det är den svenska marknaden som drar ned helheten. Generellt visar skiddestinationerna (Bydalsfjällen undantaget) en svag utveckling. Medan Östersund, Berg och Bräcke visar siffror i positiv riktning. Hotellen redovisar plus, medan övriga boendeformer minskade, förmedlat boende med hela -15%. Helåret 2019 landar preliminärt på +3%, något lägre än riket som helhet (+4%).

December 2019

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med -24 029 gn (-8%) i december 2019 jämfört med samma månad 2018. Hotellen gick mot strömmen och redovisade ökning, +7 455 gn (+10%). Övriga boendeformer minskade, vandrarhemmen -2 328 gn (-15%), stugbyarna -6 842 gn (-14%), campingen minskade med -1 211 gn (-8%), medan förmedlat boende landade på -21 103 gn (-15%).

Det var framförallt den svenska marknaden som utvecklades svagt i december, -28 316 gn (-10%). Merparten av utlandsmarknaderna ökade, allra tydligast gäller det Tyskland, GBR, Holland och övriga Europa.

Riket som helhet

December visade på blandat utfall. Riket som helhet ökade marginellt, övriga Norrland redovisade +1%, medan Värmland backade med -3% och Dalarna redovisade precis som Jämtland Härjedalen -8%.

 

Preliminärt helårsresultat 2019

Preliminära siffror för helåret 2019 visar 3% ökning av de kommersiella gästnätterna i Jämtland Härjedalen. Framförallt är det den svenska marknaden som ökat med ett större fokus och en begynnande trend i att semestra på hemmaplan, s k hemester eller svemester. De svenska gästnätterna utgör 80% av de totala antalet kommersiella gästnätterna. Den största utländska marknaden är Norge med 10% av totala antalet gn, och den tredje största marknaden är Tyskland med 2% av de kommersiella gästnätterna. På fjärde plats ligger Danmark med 1,6%.

Den utlandsmarknade som ökat mest är Estland med 37%. Både Tyskland (+31%) och Storbritannien (+32%) ökar, troligen tack vare att nya förbindelser möjliggjort enkelt resande med direktflyg från Åre Östersund Airport till London och Berlin och en ökad satsning på kännedom om Jämtland Härjedalen på de marknaderna. Tyvärr minskar vår viktigaste utlandsmarknad Norge med 5% för 2019.

Under 2019 ökade antalet kommersiella gästnätter jämfört med 2018 under 10 månader: februari och april till november, medan enbart januari och december uppvisade minskningar.

Skip to content