Historiskt julbord i Jamtlis samlingar Anne Adsten

Gästnattsstatistik december 2021

14 februari, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Historiskt julbord i Jamtlis utställningar. Foto: Anne Adsten

Ökningen i december landade på +21% för de kommersiella gästnätterna i Jämtland Härjedalen. Den siffran ska ses och värderas mot att även december 2020 var en bra månad. Årets december är till och med 2,5% starkare än 2019 (innan pandemin), trots att utlandsmarknaderna fortfarande ligger på -34% jämfört med 2019.

GN utveckling dec 2021
Gästnattsutveckling december 2021 Jämtland Härjedalen. Sverige, Danmark och Norge ökar mest. Figur: Nordanalys

Samtliga boendeformer utom stugby ökade i december

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +47 434 gn (+21%) i december. Och för att understryka den fina utvecklingen så visar en jämförelse mot december 2019 (innan allt vad corona innebar) en ökning med +2,5%.

Samtliga boendeformer förutom stugby ökade i december. Hotellen redovisade +31 544 gn (+70%), vandrarhemmen +2 098 gn (+24%), campingen +2 820 gn (+21%), medan ökningen för förmedlat boende var +14 776 gn (+12%). Stugbyarna tappade -3 804 gn (-10%).

Sverige, Norge och Danmark ökar mest

Den svenska marknaden ökade med 16%, medan utlandet som helhet ökade med +194%, men från en låg nivå. Jämfört med december 2019 ligger de utländska gästnätterna back -34%. I volym mätt är det främst den norska och danska marknaden som bidrar till ökningen, men samtliga utlandsmarknader med undantag för Ryssland och övriga Europa ökade kraftigt procentuellt sett.

Samtliga kommuner ökar

Samtliga kommuner ökade, allra tydligast för Östersund som landade på +116%! Visserligen sker Östersunds starka ökning utifrån en ganska låg nivå, men ändå anmärkningsvärt bra. Krokom, Bräcke, Strömsund och Berg redovisar också stora procentuella ökningar. De volymmässigt största kommunerna i december, Härjedalen och Åre ökar också, men med lite ”beskedligare” tal, Härjedalen +10%, medan Åre kommun ökade med +24%.

Jämförelseregioner

December 2020 var en förhållandevis stark månad för Jämtland Härjedalen, men inte för de regioner som vi jämför med; övriga Norrland, Värmland och Dalarna. Nu i år 2021 har det försprånget utjämnats och jämförelseregionerna har till och med gått bättre. Riket som helhet (mycket tack vara stora ökningar för storstadsregionerna) redovisade +84%. Övriga Norrland redovisade +80%, Värmland +61%, medan Dalarna landade på +40%.

Skip to content