turåkning med hund Anne Adsten

Gästnattsstatistik februari 2021

12 april, 2021
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Foto: Anne Adsten
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Under februari minskade de kommersiella gästnätterna i Jämtland Härjedalen med 19% jämfört med samma månad 2020 (strax innan nedstängningen på grund av Corona). Februari 2019 var en mycket stark månad och helt opåverkad av corona och dessutom med en mycket stark utlandsmarknad. Ytterligare en faktor vid bedömningen av utfallet för februari är att den största delen av vecka 9 (p g a veckoförskjutningen) i år ligger i mars, vilket har en negativ påverkan på årets feb som bara innehåller två sportlovsveckor och dessutom är det den normalt sett bästa veckan som är förskjuten till mars. Så mot bakgrund av detta är årets resultat ”helt OK”, då det fortfarande är tvärstopp när det gäller utländska gäster. Den svenska marknaden backade med 8%. Samtliga kommuner/destinationer minskade i februari. De större vinterdestinationerna ligger ganska väl samlade mellan minus 13-22%. Fortsatt tungt för Östersund med -55%.

Resultatet för februari 2021 jämförs med februari 2020, vilket var den sista månaden 2020 som inte påverkades av corona. Dessutom var februari 2020 en mycket stark månad, inte minst när det gällde utländska besökare. Ytterligare en faktor som påverkade resultatet för februari 2021 var att den största delen av vecka 9 (p g a veckoförskjutningen) i år ligger i mars och då har en negativ påverkan på årets feb som bara innehåller två sportlovsveckor. Dessutom är det den normalt sett bästa veckan, ”Stockholmsveckan vecka 9” som är förskjuten till mars 2021.

Totalsiffra för februari 2021

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) landade i februari 2021 på 441 976 gästnätter, vilket är en minskning med -102 598 gn (-19%) jämfört med 2020.

Camping ökade under februari

För hotellen var minskningen -18 154 gn (-16%), stugbyarna redovisade -31 932 gn (-33%), medan vandrarhemmen redovisade -13 916 gn(-58%). Den största boendeformen under februari sett till volym, förmedlat boende, minskade med -39 959 gn (-14%). Campingen gick mot strömmen och ökade med +1 363 gn (+7%).

Volymtapp på grund av avsaknad av utländska gäster

Fortsatt ”stopp” när det gäller utländska gäster, med stora volymtapp för de nordiska marknaderna och GBR. Även den svenska marknaden minskade, men tappet stannade på -8%.

Riket i helhet

Som helhet klarar sig Jämtland Härjedalen förhållandevis bra. Riket som helhet backade i februari med -39%, Värmland tappade -36%, övriga Norrland -43%, medan Dalarna landade på -20%.

 

 

 

 

Skip to content