Johannes och Ida Collin med slädhundar

Gästnattsstatistik februari-mars 2024

2 maj, 2024
Text: Lars Häreblad Nordanalys och Anne Adsten Jämtland Härjedalen Turism
Johannes och Ida Collin driver tillsammans flera olika företag. Bland annat Base Camp Norråker som erbjuder turer med hundsläde.

De kommersiella gästnätterna för februari visar en liten liten ökning jämfört med 2023 (+639 gn) och mars visar 2% minskning. Det finns några frågetecken kring rapporteringen för februari som kan komma att justeras längre fram (åt det positiva hållet). Sammantaget visar statistiken att den svenska marknaden går lite svagare än 2023, medan flera utlandsmarknader med Danmark i spetsen, har haft en fin utveckling under vintern så här långt.

Ackumulerad tillväxt jämfört med 2023 och 2022
Ackumulerad tillväxt jämfört med 2023 och 2022. Nordanalys

Februari 2024

Hotell och camping ökade i februari

Beläggningen på de kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +643 gn (+0%) i februari jämfört med 2023 i Jämtland Härjedalen. Hotellen redovisade +1 644 gn (+2%), stugbyarna +103 gn (+0%), medan vandrarhemmen minskade med -2 718 gn (-16%). För campingen var det en ökning med +1 714 gn (+8%), medan förmedlat boende redovisade -100 gn (-0%).

Den svenska marknaden minskade med -4%. Bland utlandsmarknaderna var det framför allt Danmark, i volym mätt, som utmärkte sig med en ökning på 8 494 gn (+36%). Men även övriga utlandsmarknader visade på positiva siffror, med undantag för övriga Europa. De största procentuella ökningarna visade marknaderna Nederländerna, Tyskland och Storbritannien.

Riket i sin helhet ökade +3%

Februari månad visar genomgående positiva siffror. Dalarna ökade med +9%, Värmland +8%, övriga Norrland +4%, medan riket som helhet landade på +3%.

 

 

Ackumulerad tillväxt under mars jämfört med 2023 och 2022
Ackumulerad tillväxt av kommersiella gästnätter under mars jämfört med 2023 och 2022. Nordanalys

Mars 2024

Stugbyar, camping och förmedlat boende ökade under sportloven

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med -8 190 gn (-2%) i mars jämfört med 2023 i Jämtland Härjedalen. Hotellen redovisade -6 601 gn (-6%), vandrarhemmen minskade med -3 983 gn (-20%), medan stugbyarna ökade med +842 gn (+2%). För campingen var det en ökning med +316 gn (+1%), medan förmedlat boende redovisade +1 236 gn (+1%).

Den danska marknaden har en stark utveckling

Den svenska marknaden minskade med -5% jämfört med samma period förra året. Bland utlandsmarknaderna var det framförallt Norge (påskeffekt?) och Danmark (mycket stark utveckling för hela vintern), i volym mätt, som utmärkte sig med en ökning på +8 018 gn (+72%) respektive +5 711 gn (+79%). Även Finland och Lettland landade positivt i mars.

Riket som helhet ökade 3%

Mars månad visar genomgående positiva siffror för övriga regioner. Dalarna ökade med +5%, Värmland +16%, övriga Norrland +2%, medan riket som helhet landade på +3%.

Skip to content