Gästnattsstatistik januari 2018

20 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade i januari med +8 433 gn (+2%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Från och med januari 2018 har betydande volymer av förmedlat boende inom destination Vemdalen flyttats över till hotell och stuga. Det innebär inga förändringar för totalsiffrorna, men påverkar boendeformerna förmedlat boende, hotell och stugby vid analyser av destination Vemdalens gästnätter.

När det gäller det förmedlade boende som har rapporterats av Skistar (Åre och Vemdalen) har siffrorna tidigare inkluderat så kallade ägarnätter. I rapporteringen till SCB har dessa tagits bort från och med januari 2018. I den bifogade rapporten (se länk nedan) har vi dock valt att ha kvar dessa, vilket innebär att siffrorna som redovisas i rapporten är något högre jämfört med den officiella statistiken från Tillväxtverket/SCB.

Utifrån omständigheterna beskrivna ovan så uppstår stora förändringar för enskilda boendeformer under perioden (främst vintersäsongen). Hotellen ökade med 5 666 gn (+7%), stugbyarna redovisade +32 972 gn (+105%), vandrarhemmen +1 049 gn (+7%), medan campingen ökade med +3 863 gn (+17%). Förmedlat boende minskade med 35 117 gn (-17%), men detta är i realiteten en fiktiv minskning, då dessa gästnätter lyfts över till framförallt stugby, samt i viss mån till hotell.

De största volymökningarna redovisade Sverige, Ryssland, GBR, övriga Europa och Danmark. Det stora negativa utropstecknet var Norge som backade med -5 552 gn (-16%). Även Holland och Finland backade, men med betydligt mindre volymer.

Januari var en generell plusmånad. Riket i helhet redovisar +6%, övriga Norrland +7% Dalarna +2%, medan Värmland ökade med hela +42%.

Skip to content