Gästnattsstatistik januari 2020

16 mars, 2020
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT

Gästnattsstatistiken för januari visar en minskning med 2% totalt för regionen, men med stora variationer mellan destinationerna. Merparten av de stora destinationerna hade en svag utveckling, med undantag för Lofsdalen som ökade hela 38% tack vare en ökad insamling av kommersiella gästnätter 2020 jämfört med 2019. Destination Funäsfjällen ökade med 8%. I Åre kommun ökade Södra Årefjällen med +11% och Bydalsfjällen med +13%, medan Åre Destination minskade med -12%. För Destination Vemdalen innebar januari en mindre nedgång (-3%). Östersund redovisade också en minskning (-13%), liksom Krokom. Däremot ökade Bräcke, Ragunda och Strömsunds kommuner. 

Utlandsmarknaderna Norge och Ryssland/Baltikum minskade medan såväl Danmark, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna utvecklades positivt. Den svenska marknaden minskade marginellt.

Hotellen ökade i januari

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med -6 657 gn (-2%) i januari 2020 jämfört med samma period 2019.

Hotellen gick mot strömmen och redovisade en ökning med 3 698 gn (+4%). Övriga boendeformer minskade, vandrarhemmen -1 963 gn (-14%), stugbyarna -2 887 gn (-5%), campingen minskade med -4 895 gn (-21%), medan förmedlat boende landade på -610 gn (-0%).

Det var framförallt den ryska och den norska marknaden som låg bakom minskningen, medan den svenska minskade marginellt. På plussidan märks Danmark, Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.

Riket som helhet – ökningar och minskningar

Januari visade på blandat utfall. Riket som helhet ökade med +1%, Värmland visade +4%, medan övriga Norrland landade på -3% och Dalarna redovisade -4%.

Översyn av antal anläggningar som lämnar statistik

En sak att ha i åtanke är att det vid byte av år har gjorts vissa korrigeringar/tillägg utifrån anläggningslistan (listan över boendeanläggningar som ska lämna statistik), som i vissa fall kan ha påverkan på siffrorna. 2019 års siffror är inte uppdaterade utifrån dessa förändringar ännu, utan det blir först när siffrorna för 2019 fastställs definitivt nästa månad. Eventuella effekter i den mån de har påverkat gäller främst Destinationerna Funäsfjällen och Vemdalen.

Skip to content