Gästnattsstatistik juli 2016

18 juli, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i juli med -16 709 gn (-5%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Det är en svag utveckling för campingen (samma som för hela norra Sverige) som ligger bakom de negativa totalsiffrorna. Det handlar med stor sannolikhet om eftersläpning i inrapporteringen som påverkar siffrorna negativt. * Campingen minskade med -36 625 gn (-22%). För vandrarhemmen var minskningen -846 gn (-4%). Övriga boendeformer ökade, stugbyarna redovisade en ökning med +5 091 gn (+21%), hotellen +9 762 gn (+11%), medan ökningen för förmedlat boende var +5 909 gn (+23%).

Det var framförallt den svenska marknaden, i volym mätt, (-15 267 gn) som låg bakom minskningen. Även Danmark, Tyskland och Holland visar på tydliga minussiffror. Norge ökade däremot med 2 696 gn (+3%), siffror som sannolikt kan komma att justeras ytterligare i positiv riktning. Ryssland, Estland, övriga Europa och världen var övriga plusmarknader.

Juli visar på ett tämligen svagt utfall (med reservation för campingen). Riket som helhet redovisar en ökning med 1%, övriga Norrland en marginell ökning, medan Dalarna backade med -4% och Värmland med -3%.

* De siffror som redovisades för juni vid föregående tillfälle visade på -23% för campingen. Med den här leveransen är de korrigerade till -4%, vilket också innebär att tidigare redovisad totalminskning på -6%, nu har vänt om till +2% för juni.

Skip to content