Husbil Hoting Camping Erika Enequist

Gästnattsstatistik juli 2022

2 september, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Sommargäster i Husbil vid Hotings Camping. Foto: Erika Enequist

Inte helt oväntat så visar julisiffrorna en minskning, totalt -8%, jämfört med juli 2021. Men vi ska komma ihåg att vi jämför med all time high förra året. Jämfört med juli 2019 (före pandemin) visar juli 2022 -1%. Inte oväntat är det den svenska marknaden som viker med -30%, medan utlandet (starkt pådrivet av norska marknaden) ökar med +162%.

Mot den bakgrunden är det inte oväntat att Östersund är den enda kommunen som visar plus i juli, och det med besked, +34%. Den norska marknaden, som är lika stor numerärt som den svenska, ökade med +540%. Dock är antalet gästnätter fortfarande inte i nivå med 2019, jämförelsen visar -8% för juli, medan de norska gästnätterna nästan är återhämtade och visar -4%.

Bland fjälldestinationerna klarade sig Åre bäst med -3%. Delvis gäller samma mekanismer som för Östersund, där den norska marknaden i hög grad har kompenserat för tappet på den svenska marknaden. Både Funäsfjällen (-33%) och Lofsdalen (-27%) tappar mer vilket till stor del beror på ett större beroende av den svenska marknaden, medan Vemdalen klarar sig bättre med -8%. Även här är det viktigt att ha i åtanke att juli 2021 var exceptionellt bra.

gästnattsutveckling juli 2022 Nordanalys
Gästnattsutvecklingen i Jämtland Härjedalen, juli 2022. Nordanalys

Campingen gick mot strömmen – ökade 3%

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med +37 578 gn (-8%) i juli jämfört med 2021. Hotellen redovisade -5 531 gn (-4%), vandrarhemmen -4 324 gn (-16%), stugbyarna -13 677 gn (-36%), medan förmedlat boende tappade -19 220 gn (-24%). Campingen gick mot strömmen och ökade med +5 174 gn (+3%).

Inte lika stor svemestertrend som 2021

Den svenska marknaden minskade med -116 773 gn (-30%), men jämfört med juni 2019 (innan pandemin) +7%. De utländska gästnätterna som helhet ökade med +162%. Jämfört med juni 2019 (innan pandemin) med -16%. I volym mätt är det den norska marknaden som ligger bakom en merpart av den utländska gästnattsökningen. Men även Tyskland, Finland, Storbritannien och Nederländerna ökade tydligt, medan den danska marknaden minskade ganska tydligt.

Förklaringarna kan vara många. Pandemiläget gör att fler känner att de törs och vill resa utomlands igen och att de nu gjort sin fjällresa för ett tag. Jämtland Härjedalen hade ett väder som lämnade övrigt att önska under juli månad, vilket troligen gjorde att många svenskar valde andra destinationer. På plussidan finns de som har upptäckt fjällen under pandemin och med ett fint bemötande har de blivit nya återvändande gäster. Campingtrenden syns även internationellt med fler som upptäcker friheten i att styra in på närmaste camping när de känner att det är dags för natten.

Stor skillnad mellan olika regioner i Sverige

Jämfört med andra regioner är det tämligen blandat i juli. Riket som helhet ökade med +12%, Värmland redovisade hela +48%. Även övriga Norrland gick bra med +29%, medan Dalarna minskad med -4%. Värt att komma ihåg är att Jämtland Härjedalen gick väsentligt bättre än övriga regioner både 2020 och 2021.

 

Skip to content