Gästnattsstatistik maj 2020

7 juli, 2020
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT

Gästnattsstatistiken för Jämtland Härjedalen i maj 2020 fortsätter från april i en negativ riktning, men inte med en lika djup nedgång. Totalt visar siffrorna en beläggning som är hälften så stor som under samma månad förra året (-49%). Det är ungefär på samma nivå som övriga jämförbara regioner, men lite “bättre” än riket totalt som visar -57%.

Minskningar som resultat av pågående pandemi

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med -40 450 gn (-49%) i maj 2020 på grund av reserestriktioner i samband med Corona-pandemin.

Hotellen redovisade -24 628 gn (-68%), stugbyarna -648 gn (-15%), förmedlat boende -2 610 gn (-42%), vandrarhemmen -2 674 gn (-62%), medan campingen backade med – 9 890 gn (-31%).

Självklart minskade även samtliga marknader utifrån reseförbuden och då allra tydligast för utlandsmarknaderna. Den svenska marknaden minskade med -41%.

Riket som helhet

Jämrört med övriga regioner är skillnaderna tämligen små, men riket som helhet minskade ännu tydligare, -57%. Övriga Norrland redovisade -47%, Dalarna -48%, medan Värmland backade med -45%.

Skip to content