Vitsippor

Gästnattsstatistik maj 2022

12 augusti, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT

Maj visar finfina siffror trots att det traditionellt är en av de volymmässigt mindre månaderna när det gäller kommersiella gästnätter i Jämtland Härjedalen. Totalt var ökningen +52%, Även jämfört med maj 2019 (före pandemin) visar maj i år en ökning med +28%.

Alla kommuner (Ragunda undantaget) ökade i maj vilket också gäller destinationerna, med undantag för Lofsdalen och södra Årefjällen). Både i volym och procent mätt är Östersund den stora vinnaren, +16 906 gn (+106%). 

Bland fjälldestinationerna gick Åre allra bäst, både i volym och procentuellt, +5 973 gn (+82%).

Gästnätter och förändring JH maj 2022
Kommersiella gästnätter och förändring i Jämtland Härjedalen, maj 2022. Graf: Nordanalys

Hotellen i Jämtland Härjedalen ökade med 110% i maj 2022

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +36 146 gn (+52%) i maj jämfört med 2021. Hotellen redovisade +22 902 gn (+110%), vandrarhemmen +2 426 gn (+106%), campingen +7 413 gn (+22%). För förmedlat boende var ökningen +3 511 gn (+66%). Stugbyarna minskade marginellt med -106 gn (-1%).

Norrmännen tillbaka som gäster i regionen

Den svenska marknaden ökade med +30%, medan utlandet som helhet ökade med +329%. Även jämfört med maj 2019 (före pandemin) visar årets siffror plus när det gäller utlandet (+28%). I volym mätt är det främst den norska och därefter holländska, tyska och övriga Europa som bidrar till ökningen i maj, men samtliga utlandsmarknader ökade tydligt procentuellt sett.

Jämtland Härjedalen ökar i samma grad som övriga Norrland

Jämfört med andra regioner kan också konstateras att Jämtland Härjedalen ligger på samma nivå som övriga Norrland i maj (+50%). Riket som helhet ökade med 67%. Dalarna redovisade +29%, medan Värmland ökade med hela 94%.

Skip to content