Gästnattsstatistik mars 2020

12 maj, 2020
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT

Statistiken för mars månad 2020 är historisk utifrån att det var då Jämtland Härjedalen fick känna av effekterna av Corona-pandemin. Minskningen jämfört med föregående år gällande kommersiella gästnätter blev -12%, och det under ett år då bokningsläget inför mars visade ett resultat åt ett helt annat håll. Trots allt blev minskningen betydligt “bättre” i Jämtland Härjedalen jämfört med omvärlden.

Förmedlat boende ökade trots allt

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med 57 852 gn (-12%) i mars. Resultatet tyngs av corona-effekter under andra hälften av månaden. Trots den stora totala minskningen gick förmedlat boende mot strömmen och ökade med +1 245 gn (+1%). Övriga boendeformer minskade. Hotellen redovisade -36 769 gn (-32%), stugbyarna -8 743 gn (-11%), vandrarhemmen minskade med -5 521 gn (-23%), medan campingen backade med – 8 334 gn (-29%). Vi såg en ökning av förmedlat boende även under februari och kanske är det det ökade intresset som höll i sig över mars, eller så kändes det tryggt att boka ett boende med egen dörr i skuggan av Corona.

Självklar minskning av utlandsmarknaderna

Den svenska marknaden totalt stannar på -7%. Det sammantagna volymtappet på utlandsmarknaderna är större än för den svenska. Norge backar inte oväntat kraftigt, både volymmässigt och procentuellt. Detsamma gäller övriga Europa (delvis skidskytteeffekt). Övriga marknader ligger mellan -30% och -60%.

Konferensdestinationer drabbades värst

Det finns stora variationer mellan destinationerna och det finns aningen av ett mönster att destinationer med högre andel affärs-, mötes-, konferens- och eller större andel utlandsmarknad tappar mest under mars, åtminstone när det gäller de större destinationerna. Östersund tappar mycket (-52%), vilket förstärks av skidskytte-effekten (Skidskytte VM i Östersund 2019). Åre backar mer (-18%) än övriga fjälldestinationer. Funäsfjällen och Bydalsfjällen runt -10%, medan såväl Lofsdalen (+18%) som Vemdalen (+6%) ökade!
Södra Årefjällen backade med -22%, men där är volymerna mindre. Krokom, Bräcke, Ragunda och Strömsund backar alla med mellan -19% och -46%.

Åres “starka profil” är både en tillgång och belastning, beroende på situation. I det här sammanhanget hamnade en hel del fokus på Åre, inte minst i sociala media kring after ski och förväntat gästantal inför påsk. Mars är för övrigt en stark konferens- och mötesmånad i Åre, vilket nog också bidragit till den större minskningen i och med att företagen snabbt avbokade affärsresor och möten i och med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Tillkommer gör att Åre ligger tyngre på utlandsmarknaderna än övriga fjälldestinationer och därmed påverkades utifrån reserestriktioner.

Riket som helhet

Mars visar inte oväntat genomgående på minskningar och man kan konstatera att JH klarar sig förhållandevis bra så här långt. Riket som helhet redovisade -38%, övriga Norrland -33% (-27 778 gn), Värmland   -33%, medan tappet för Dalarna var -23%. I procent räknat stannade minskningen på -7%. Det betyder att drygt hälften av volymtappet är kopplat till utlandsmarknaderna och mätt i procent blir det än tydligare. Samtliga utlandsmarknader tappar mer än 25% och särskilt märkbart är detta när vi tittar på den norska marknaden, övriga Europa, Estland och Lettland.

 

 

 

 

Skip to content