Servering på sked Tina Stafren

Gästnattsstatistik mars 2022

5 maj, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Servering på sked: Foto: Tina Stafrén

Mars månad visade upp en dämpad utveckling med +1%, men i den siffran kan vi utläsa en viss ”påskeffekt”. Delar av påsken 2021 var tidig. Liksom förra månaden syns en tydlig trend att utlandsmarknaderna (i volym tydligast för de nordiska målgrupperna) ökar kraftigt, medan den svenska marknaden avmattas. Detta märks allra tydligast i fjälldestinationerna. Det innebär att Åre nu går relativt sett bättre jämfört med destinationerna i Härjedalen och det beror i hög grad på att Åre normalt sett har en högre andel utländska gäster.

Samtliga kommuner förutom Härjedalen och Ragunda ökade i mars. Härjedalens lite sämre utveckling i mars avspeglar sig också för fjälldestinationerna, som alla för första gången på länge tappar gästnätter.  Däremot ökade både Åre och södra Årefjällen.

Graf gästnätter mars 2022 Jämtland Härjedalen Nordanalys
De svenska gästnätterna minskar och de utländska ökar jämfört med mars 2021. Graf: Nordanalys

Mars månad påverkas av “påskeffekten”

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +6 746 gn (+1%) i mars 2022 jämfört med mars 2021. För att tolka siffran behövs en medvetenhet om att det finns en viss “påskeffekt” som påverkar, där delar av första påsklovsveckan låg i mars 2021. Jämfört med den delvis påverkade (när pandemin bröt ut strax före påsk) pandemimånaden mars 2020 så är årets siffror +23%.

Hotellen ökade mest i antal gästnätter

Hotellen redovisade +20 326 gn (+20%), vandrarhemmen +8 477 gn (+51%), campingen +3 372 gn (+14%). Stugbyarna tappade däremot -12 009 (-16%) medan minskningen för förmedlat boende var -13 420 gn (-5%).

Nu märks återhämtningen på den internationella marknaden

Den svenska marknaden minskade med -5%, medan utlandet som helhet ökade med +309%, men från en låg nivå. Jämfört med januari 2019 ligger de utländska gästnätterna fortfarande tydligt back med -37%, men återhämtningen har nu tagit fart rejält. I volym mätt är det främst den norska och därefter danska, holländska och finska marknaden som bidrar till ökningen i februari, men samtliga utlandsmarknader med undantag för Ryssland ökade tydligt procentuellt sett.

Jämfört med riket i helhet

Jämfört med andra regioner kan vi konstatera att Jämtland Härjedalen ligger tydligt lägre i mars. Riket som helhet visar +58%. Övriga Norrland redovisade +66%, Värmland +52%, medan Dalarna landade på +22%. En viktig förklaring är att Jämtland Härjedalenn redan i mars 2021 hade återhämtat sig bättre.

Skip to content