Vemdalsskalet Andreas Edholm

Gästnattsstatistik mars 2023

5 maj, 2023
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Andreas Edholm en solig vårdag i Vemdalen. Foto: Karl Vertergård

Mars visar tyvärr en fortsatt minskning av gästnätter för vintersäsongen 2022/2023 med -14%. Det är den svenska marknaden som utvecklas fortsatt svagt med -16%, medan utlandsmarknaderna fortsätter återhämtningen. Tydligast återhämtning visar de nordiska marknaderna samt Storbritannien. Omgivande regioner kring Jämtland Härjedalen visade också minus i mars, om än inte lika mycket.

Riket som helhet ökade däremot med +2%, framförallt beroende på att storstadsregionerna går bra. Kanske som en fortsatt återhämtning från pandemieffekterna. Samtliga fjälldestinationer förutom Bydalsfjällen (oförändrat) minskade med mellan -9% (Åre) och -17% (Vemdalen). De icke fjällanknutna kommunerna gick genomgående lite bättre, framförallt Östersund som ökade med +24%. Östersund drabbades ju hårdast under pandemin, men har nu återhämtat tappet och mer därtill och ligger på “All time high” för de senaste 12 månaderna.

Ackumulerad tillväxt gästnätter 2021-2023 Jämtland Härjedalen
Ackumulerad tillväxt gästnätter 2021-2023 Jämtland Härjedalen. Illustration: Nordanalys

Minskning kopplat till framför allt förmedlade stugor och lägenheter

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade med -68 548 gn (-14%) i mars jämfört med 2022. Minskningen för mars månad jämfört med samma månad 2022, var främst kopplad till förmedlade stugor/lägenheter, -47 240 gn (-17%), men även stugbyar, -13 319 gn (-22%). För campingen var minskning mer blygsam, -4 099 gn (-15%), medan vandrarhemmen redovisade -2 522 gn (-11%). Hotellen klarade sig ”bäst” med -1 368 gn (-1%).

Fortsatt återhämtning av utlandsmarknaden

Den svenska marknaden stod för hela minskningen och mer därtill, -74 659 gn (-16%). Norge, Finland och Storbritannien visade på störst ökningar i volym mätt. Nederländerna minskade däremot tydligt.

Riket som helhet

Mars var genomgående en lite svagare månad och möjligen börjar den ekonomiska situationen med hög inflation och höjda räntor påverka resandet. Riket som helhet ökade visserligen något, +2%, men övriga regioner minskade. Övriga Norrland redovisade -3%, Dalarna -5%, medan Värmland backade med -9%.

Skip to content