Gästnattsstatistik september & Sommaren 2019 (juni-september)

13 november, 2019
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

September blev ännu en fin månad med totalt +11%, där det är den svenska marknaden som i allt väsentligt är förklaringen till den positiva utvecklingen. September bidrog därmed på ett strålande vis till utveckling av hela den senaste barmarksperioden!

September 2019

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) ökade med +13 921 gn (+11%) i september 2019 jämfört med september förra året.

Hotellen redovisade +14 519 gn (+27%), vandrarhemmen +3 049 gn (+21%) och för stugbyarna var ökningen +536 gn (+5%). Campingen minskade däremot med -3 117 gn (-10%), medan förmedlat boende landade på -1 066 gn (-9%).

Det var framförallt den svenska marknaden (+13 859 gn) som drev på den positiva utvecklingen, men även Tyskland, Storbritannien, Estland och Danmark var tydliga plusmarknader. Norge minskade däremot, detsamma gäller övriga Europa och Holland.

Riket som helhet i september

September visade på ett lite blandat utfall för Sverige. Riket som helhet ökade med +2%, övriga Norrland redovisade +6%, medan Värmland backade med -8% och Dalarna redovisade -1%.

 

Gästnattsutveckling barmarkssäsong 2019
Gästnattsutveckling sommaren 2019. Illustration: Nordanalys

Sommaren är längre i Jämtland Härjedalen

I Jämtland Härjedalen har vi lämnat perioden juni-augusti som resultatenhet för sommaren. Orsaken är att regionens sommarsäsong kommer igång aningen senare än i andra delar av landet och istället håller på längre, i och med intresset för vandring och cykling som sträcker sig genom hela september. Att hela sommarperioden utvecklas på ett positivt sätt ser vi nu när sammanräkningen visar +14% kommersiella gästnätter jämfört med juni-september 2018!

I stort sett samtliga kommuner i Jämtland Härjedalen ökade starkt under sommarmånaderna. Den relativt starkaste utvecklingen både faktiskt och procentuellt hade Bergs kommun som ökade med över 40% under varje sommarmånad. Något som ytterligare stärker beslutet kring att ”förlänga” sommaren i Jämtland Härjedalen.

Ökningen för sommaren 2019 blir ännu mer påtaglig när den uttrycks som att regionen hade 123 373 fler gästnätter än sommaren innan. Framförallt har Jämtland Härjedalen haft fler svenska besökare. Bara 11%, eller 13 262 gästnätter av ökningen har skett tack vare utländska besökare.

Hotell är den kommersiella boendeform som ökade mest sommaren 2019. Även vandrarhemmen hade en positiv utveckling liksom boende på camping, utom i september. Boende i stugby eller i förmedlad stuga och lägenhet minskade.

Bland de utländska besökarna är norrmännen den största gruppen med 185 990 gästnätter sommaren 2019. Glädjande nog, som regionens största utlandsmarknad, ökade norrmännen med 3%. Men de var inte den utländska grupp som ökade mest i faktiska gästnätter, det var istället tyskarna med 11 007 fler gästnätter (totalt 47 747 gn).

Baltikum ökade starkt procentuellt från mindre volymer. Andra nationaliteter med större procentuell ökning är Nederländerna med +17%, Danmark med +59% och Storbritannien som ökade 100%.

Kommersiella gästnätter

En kommersiell gästnatt innebär en person som övernattat en natt på hotell, vandrarhem, stugby, camping eller i förmedlat boende (stuga eller lägenhet som hyrs ut via en förmedling).

Skip to content