Gästnattsstatistik september och sommarsäsongen 2018

12 november, 2018
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Totalt sett var september en ganska svag månad över hela landet (Värmland undantaget), riket backade med -2%.  Preliminärt visar gästnattsstatistiken -7% för Jämtland Härjedalen jämfört med september förra året. Campingsiffrorna visar en kraftig nedgång, bland annat i Östersund. Vi undersöker för tillfället om det kan finnas insamlings-tekniska orsaker kring minskningen. En eventuell korrigering av siffrorna kommer i så fall i samband med rapporten för kommande månad (oktober 2018).  Campingsiffrorna har länge släpat efter med betydande retroaktiva korrigeringar för sommarmånaderna. Det finns även ett litet frågetecken för Vemdalens gästnatts-statistik där siffrorna har fluktuerat märkbart de senaste 3 leveranserna, vilket vi också tittar närmare på.

Beläggningen på de kommersiella boendeanläggningarna i Jämtland Härjedalen (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i september med -8 059 gn (-7%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Det var framförallt en svag månad för campinganläggningarna som bidrog till den totala minskningen. Campingsiffrorna minskade med -11 138 gn (-33%). Även vandrarhemmen backade, -891 gn (-6%). Övriga boendeformer ökade, hotellen +2 950 gn (+6%), stugbyarna +552 gn (+5%), medan förmedlat boende ökade med +468 gn (+4%).

Flertalet marknader minskade, i volym mest den svenska med -5 782 gn. Även Norge minskade (-988 gn) och övriga Europa (-1 328 gn) stod för betydande volymer. Positiva utropstecken var Danmark, Holland, Ryssland och övriga världen.

Minskning i hela Sverige utom Värmland

September månad visade överlag på en ganska svag utveckling. Riket som helhet minskade med -2%, övriga Norrland -3% och Dalarna -5%. Mot strömmen gick Värmland som ökade med +5%.

Sommarsäsongen 2018

Sammantaget är det preliminära resultatet för barmarkssäsongen 2018 (juni-september) +1%, vilket motsvarar 5 163 fler gästnätter än barmarkssäsongen 2017.

Antalet norska gäster samt gäster från Europa och utomeuropeiska länder kompenserade för att de svenska gästnätterna minskade med -3% motsvarande 15 600 gästnätter. Ett gott resultat med tanke på sommarens bränder som i vissa fall fick gäster att välja andra resmål, svenska gäster att stanna hemma för att se om sin egendom eller i vissa fall delta som frivilliga i brandbekämpningen. Vid en eventuell efterjustering av campingsiffrorna kan resultatet förbättras ytterligare.

 

Skip to content