Gästnattsstatistik september och sommarsäsongen 2018

12 november, 2018
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT

Totalt sett var september en ganska svag månad över hela landet (Värmland undantaget), riket backade med -2%.  Preliminärt visar gästnattsstatistiken -7% för Jämtland Härjedalen jämfört med september förra året. Campingsiffrorna visar en kraftig nedgång, bland annat i Östersund. Vi undersöker för tillfället om det kan finnas insamlings-tekniska orsaker kring minskningen. En eventuell korrigering av siffrorna kommer i så fall i samband med rapporten för kommande månad (oktober 2018).  Campingsiffrorna har länge släpat efter med betydande retroaktiva korrigeringar för sommarmånaderna. Det finns även ett litet frågetecken för Vemdalens gästnatts-statistik där siffrorna har fluktuerat märkbart de senaste 3 leveranserna, vilket vi också tittar närmare på.

Beläggningen på de kommersiella boendeanläggningarna i Jämtland Härjedalen (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) minskade i september med -8 059 gn (-7%) jämfört med motsvarande månad föregående år.

Det var framförallt en svag månad för campinganläggningarna som bidrog till den totala minskningen. Campingsiffrorna minskade med -11 138 gn (-33%). Även vandrarhemmen backade, -891 gn (-6%). Övriga boendeformer ökade, hotellen +2 950 gn (+6%), stugbyarna +552 gn (+5%), medan förmedlat boende ökade med +468 gn (+4%).

Flertalet marknader minskade, i volym mest den svenska med -5 782 gn. Även Norge minskade (-988 gn) och övriga Europa (-1 328 gn) stod för betydande volymer. Positiva utropstecken var Danmark, Holland, Ryssland och övriga världen.

Minskning i hela Sverige utom Värmland

September månad visade överlag på en ganska svag utveckling. Riket som helhet minskade med -2%, övriga Norrland -3% och Dalarna -5%. Mot strömmen gick Värmland som ökade med +5%.

Sommarsäsongen 2018

Sammantaget är det preliminära resultatet för barmarkssäsongen 2018 (juni-september) +1%, vilket motsvarar 5 163 fler gästnätter än barmarkssäsongen 2017.

Antalet norska gäster samt gäster från Europa och utomeuropeiska länder kompenserade för att de svenska gästnätterna minskade med -3% motsvarande 15 600 gästnätter. Ett gott resultat med tanke på sommarens bränder som i vissa fall fick gäster att välja andra resmål, svenska gäster att stanna hemma för att se om sin egendom eller i vissa fall delta som frivilliga i brandbekämpningen. Vid en eventuell efterjustering av campingsiffrorna kan resultatet förbättras ytterligare.