BOHST. Fotomontage: Rickard Lövgren

Hållbar snöskoterturism

9 oktober, 2023
Text: Andreas Edholm, Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Rickard Lövgren

Sedan JHT genomfört projektet för att etablera en “Branschorganisation för hållbar snöskoterturism” (BOHST) står nu föreningen på egna ben med ett 60-tal medlemmar spridda från Sälen i söder till Abisko i norr. JHT har numera rollen som partner när det gäller att sköta administration och kansli för BOHST.

Föreningens uppdrag

BOHST är en samverkansförening för intressenter och aktörer inom snöskoterturistnäringen i Sverige. BOHST verkar för en hållbar och professionell snöskoterturism genom samverkan, kvalitetssäkring samt kompetens- och affärsutveckling. Sedan starten är BOHST medlemmar i Nationella Snöskoterrådet och kan på så sätt också påverka och bidra till utvecklingen i ett bredare perspektiv.

Ny web och grafisk profil

Under hösten har föreningen lanserat en helt ny web och grafisk profil. På webbsidan är det enkelt att hitta information om verksamheten, enkelt att få kontakt med styrelsen och/eller medlemsföretag och framför allt så ger det medlemmarna mervärde i att BOSHT webbsida kommer att vara synlig och attraktiv vid exempelvis en googlesökning inom relaterade ämnen.

Guideutbildning med diplomering

BOHST har tagit fram en utbildning för snöskoterguider som höjer kompetensen och kvalitetsnivån hos leverantörer för att garantera säkra och trygga tjänster baserat på Konsumentverkets ­riktlinjer. Liknande initiativ har efter det tagits även i Finland och Canada.

Guideutbildningen bidrar till en bättre och tryggare upplevelse för konsumenten, kvalitetssäkrar upplevelsen och ökar konkurrenskraften och statusen för branschen.

Sedan pilotutbildningarna, vintern 19/20, till december 2022 har 160 personer genomgått utbildningen “BOHST 1” och av dessa är drygt 100 idag diplomerade snöskoterguider.

Inför vintern planeras teoripassen under v 47 och praktik v 49. Klicka här för mer information.

Service till medlemmar

Förutom guideutbildningen och webbsidan med tillhörande sociala medier får medlemmarna hjälp och stöd med t.ex. dokumentmallar för incidentrapportering, turplanering och eventuellt även mall för ett hållbart avtal som kan användas vid skotersafari. Allt för stötta och underlätta för medlemmarna som kanske hellre fokuserar på värdskapet än juridisk administration.

 

Guideutbildningen. Foto: Rickard Lövgren
Guideutbildningen med diplomering är en viktig del i verksamheten. Foto: Rickard Lövgren

Information

För mer information, kontakta Andreas Edholm på Jämtland Härjedalen Turism som är kontaktperson och sköter kansliet för BOHST.

Skip to content