logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Upplevelsestig Hede hembygdsgård

Historisk vandring på Hede hembygdsgård

18 augusti, 2022
Text: Jonas Herjeby, JHT
Birgitta Westlund och Torsten Kristoffersson visar en av milstolparna vid upplevelsestigen som tillverkats utifrån originalen från 1700-talet. JHT har stöttat föreningen med arbetstimmar. Foto: Jonas Herjeby

Under våren fanns inom JHT:s projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling möjligheten för natur- och kulturaktörer att söka stöd för att testa idéer. Fyra stycken valdes ut som fick hundra timmar vardera att använda till sin verksamhet. Hede Hembygdsförening var en av dessa. 

Förr i tiden kantades landsvägarna av milstolpar. En varje mil och däremellan markörer för varje fjärdedels mil. Foto: Jonas Herjeby
Förr i tiden kantades landsvägarna av milstolpar. En varje mil och däremellan markörer för varje fjärdedels mil. Foto: Jonas Herjeby

Att gå den gamla vägen från Hedeviken till Råndalen skulle efter en snabb huvudräkning ge en promenad på många mil. Är man inte laddad för den sträckan i verkligheten finns nu möjligheten att uppleva den i ett mindre format på Hede hembygdsgård.

Med hjälp av de 100 arbetstimmarna från JHT har en upplevelsestig gjorts i ordning på hembygdsgården, där besökaren får göra vandringen på den gamla sockenvägen genom sju byar.

– Tanken är att man ska kunna göra vandringen från by till by och lära sig mer om bygden och de olika byarnas historia, berättar Birgitta Westlund som varit med och gjort stigen och sammanställt häftet med all information.

En vandring genom historien

Stigen börjar i fantasin i Hedeviken och längs vägen finns skyltar med de olika byarnas historia och milstolpar i både gjutjärn och trä.

– Det var viktigt för oss att få fram stolparna. Det är synd om de bara ligger undangömda, säger Birgitta Westlund.

Milstolparna i trä är kopior av stolparna från 1700-talet, men de i gjutjärn är original från 1800-talet. Stolparna har hittats igen i uthus och förråd runtom i socknen och noggrant restaurerats för att återigen visa vägen för resenären. Men nu på en sträcka av cirka 400 meter.

Under sommaren har upplevelsestigen varit välbesökt av såväl lokalbor som turister och inför hösten finns planer på att förskolor och skolor ska kunna använda den för undervisningen.

– Barnen kan till exempel fördjupa sig i historien om de olika byarna, eller så kan det bara vara ett utflyktsmål, säger Birgitta Westlund som också berättar att resan även kan göras till (käpp)häst.

Inspiration till mer besök

Kommunen har hjälpt till med att trycka upp häftet om stigen och material och virke till stolparna har skänkts. Men häftet och tillverkning och placering av stolpar och skyltar har krävt mycket arbete och där har de 100 arbetstimmarna kommit väl till pass och haft stor betydelse.

– Det hade varit svårt att få till något annars, säger Torsten Kristoffersson som också varit med i arbetet med upplevelsestigen.

– Engagemang och grejer finns, men det är svårt att få till det helt ideellt. Vi hade ju fått tigga annars, säger han.

Förhoppningen är att fler turister ska hitta inspiration till att besöka de olika byarna i verkligheten när de fått mersmak av upplevelsestigen och byarnas historia. Genom att köpa häftet får besökaren hela upplevelsen av stigen, samt bidrar till att stötta hembygdsföreningen.

Skip to content