Nicki Eby Hotel Clarion Grand Östersund

Hotellchefen Nicki om att lyfta varandra efter pandemin

25 februari, 2022
Text: Nicki Eby, Hotel Clarion Grand Östersund
Nicki Eby, Hotel Clarion Grand Östersund.
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

I mars 2020 hände det som ingen av oss hade kunnat förutspå: en pandemi började sprida sig över hela världen. Clarion Grand Hotel Östersund som är stadens största hotell med stor restaurang för både boende och lokalbefolkningen samt bra konferensmöjligheter drabbades hårt direkt. När pandemin blev ett faktum tömdes hotell, restaurang och konferens helt på gäster och en övervägande andel av de anställda fick sägas upp eller permitteras.

Idag finns goda tecken kring återhämtning av resandet och därmed nya utmaningar för hotellen kring att anställa ny personal för att kunna möta efterfrågan på proffsigt bemötande, rationellt städade hotellrum, gourmetmiddagar, överaskande frukostar och inte minst nya tidens hybridmöten.

Projektduon för Morgondagens medarbetare, Andreas Edholm och Anne Adsten fick chansen att samtala med Nicki om utmaningar kring kompetensförsörjning, vilket resulterade i denna text.

Nicki Eby på skidtur
Nicki trivs på skidtur till fjälls. Foto: Privat

På väg mot återhämtning sommaren och hösten 2021

Svemester-fenomenet slog verkligen igenom under sommaren 2021, även i Jämtland, och i takt med att fler vaccinerats och restriktioner tillät resande blev sommaren 2021 bättre än förhoppningarna med fler boende än vi hade förväntat oss. Vi hade fler gäster än någonsin under juli månad. Prisbilden var dock lägre då vi inte hade några evenemang. Bland gästerna fanns främst svenskar men även gäster från Europa och betydligt färre norrmän än ett normalår.

Hösten 2021 blev en fantastisk period med många hotellgäster, fler konferensgäster och så klart många som kom till vår restaurang. Vi trodde att nu börjar vi snart återgå till det nya normala. Dock kom nya restriktioner i december som ännu en gång påverkade hela besöksnäringen negativt med stora konsekvenser. Återigen försvann stora delar av gäst underlaget och vi var tvungna att förändra organisationen igen.

Ny kompetens efterfrågas

När nu världen öppnar upp igen 2022 efter de förhoppningsvis sista restriktionerna hoppas vi på en vår, sommar och höst som börjar likna åren innan pandemin. Under de gångna två åren har vi och våra gäster blivit mycket mer digitala då fysiska möten inte har varit möjliga. Vi ser ett större behov och ökade krav på teknisk utrustning. Förutom att köpa in ny teknik för de digitala mötena har vi även utbildat våra konferensvärdinnor i teknisk support då våra konferensgäster i än högre grad idag behöver hjälp med just tekniken under konferenserna. Vi tror att vi kommer att fortsätta med hybridmöten i framtiden och då blir tekniken allt viktigare.

Svårigheter kring åter- och nyanställningar

Under de gångna två åren har vi tvingats säga upp många duktiga medarbetare och det har varit svårt att hitta nya kvalificerade medarbetare när gästerna har börjat komma tillbaka igen. Många av de tidigare anställda har hittat nya jobb, flyttat, fått barn, reser eller studerar. Den grupp som varit lättast att återfå till tjänster vid hotellet är nysvenskar som på grund av lägre kunskap i svenska språket haft svårt att hitta alternativa jobb under pandemin. Svårast att hitta nu när pandemin lättar är fortsatt kockar. De har i många fall kanske bytt bransch eller hitta alternativa arbetsplatser.

Vi har alltid fokuserat på att få en dynamisk och positiv arbetsplats. För oss är det viktigt att vi som arbetar här har en stor bredd i kunskap, ålder, etnicitet, personligheter osv. Vi vill skapa en organisation där vi tillsammans kompletterar varandra och där vi lyfts av varandra. Vi har nyanställt många unga nu som inte har arbetat i vår bransch tidigare. De saknar kanske kunskap i system och driften men de har rätt attityd och inställning. De kommer med nya idéer och möjliggör för oss att vi utvecklas i rätt riktning.

Högre effektivitet och innovationer i spåren av pandemin

Under pandemin har vi blivit färre på hotellet och det har medfört att vi har behövt fokusera på en mer ändamålsenlig bemanning på hotellet. Färre anställda utför nu fler arbetsuppgifter inom hotellet. Pandemin har gjort att det uppstått tid för personalplanering och att få rätt man på rätt plats på ett sätt som man inte tidigare hunnit med. Att ledningen för hotellet hoppat in i verksamheten har också drivit fram innovationer och förändringar i arbetssätt. Pandemin har dessutom fått fler anställda att reflektera över den egna livssituationen och hur de behöver organisera sitt liv även utanför jobbet för att må bättre.

Upplevd kvalitet hos hotellgäster

Under pandemin har vi verkligen fått lära oss mycket om våra gäster och om varandra. Vi har följt restriktionerna noga och fullt ut, plus att vi som enda hotellkedja i Norden valde att ta beslutet att alla våra medarbetare skulle använda munskydd från augusti 2020, under ett år. Munskyddet har skyddat oss från smitta och har hjälpt oss att hålla avstånd. Vi har haft två otroligt tuffa år i en bransch där allt handlar om att mötas, vara här, ha kul och vara sociala. Vi har ändrat våra städrutiner och för att undvika exponering för städpersonal har det så kallade ”stanna-städet” minskats så att gästen har fått extra städning under sin vistelse bara om hen efterfrågat det. Detta har vissa av våra gäster upplevt som en sämre service än vanligt. Då vi bitvis har trånga sektioner utifrån byggnadens struktur och för att undvika trängsel under frukostserveringen så fick vi låna Storsjöteaterns foajé under sommaren 2021 som extra lokal.

Det svåraste under pandemin har varit att balansera allas vår inställning till pandemin: från de som inte bryr sig alls till de som kanske inte borde vara ute och resa. Covid-19 har funnits med i alla beslut och det har ibland varit svårt att känna sig säker till 100 % i alla beslut utifrån ett Covid-19.

En stor fråga för framtiden – att få fler att se fördelarna med att jobba i besöksnäringen

Besöksnäringen är en helt fantastisk bransch att arbeta i. Dock är det för få som förstår vilka otroliga möjligheter det finns i vår bransch: att få ett kul arbete, att kunna växa och utvecklas, att kunna arbeta världen över och göra karriär. Hur ska vi attrahera morgondagens medarbetare? Hur hittar vi fler ”stjärnor” med rätt inställning, rätt attityd och rätt kompetens? Vi behöver också rannsaka oss själva: vår bransch har inte alltid det bästa ryktet. Vi måste skapa rätt förutsättningar för en bra arbetsplats där alla får en rättvis lön, schema i god tid, där vi följer kollektivavtalen, ser till att alla behandlas schysst o s v.  Vad behöver vi göra för att möjliggöra ett liv i balans: arbete, familj, fritid, hälsa o s v när vi har öppet dygnet runt, året om?

Framtidens gig-ekonomi i hotellformat

Borde vi hellre jobba 6 timmar per dag i stället för 8, i och med att vi ändå har svårt att hålla koncentration och tempo i så många timmar? Hur får vi våra anställda att ta hand om sig själva i större grad med friskvård etc så att de orkar delta i arbetet på ett bra sätt både för dem själva och för arbetsplatsen? Hur står vi rustade för att snabbt kunna anpassa arbetsstyrka och personal när gästerna i allt högre grad bokar i sista minuten? Hur ser framtidens gig-ekonomi ut i hotellformat? Hur kan företag inom besöksnäringen i högre grad dela på kompetent personal vid tillfälliga ökningar i verksamheten?

Kommer kockar och övrig personal att i högre grad vara egenföretagare som väljer att tacka ja till kontrakt för en viss tid, och som administreras av en gig-manager som ser till att de både presterar och mår bra?

Besöksnäringens styrkor

Att jobba inom besöksnäringen innebär ett dynamiskt jobb med glädjen i att möta människor i alla åldrar och med olika bakgrund både bland gäster och medarbetare. Besöksnäringen har arbeten som passar bra som instegsjobb för ungdomar, nysvenskar och det är inkluderande och mångfalds-bejakande. Du kan arbeta världen över i vår bransch och utvecklas både inom professionen och som människa.

Familjen Eby på vintertur
Familjen Nicki Eby på vintertur till fjälls. Foto: Privat

Nickis smultronställen

  • Forsaleden med variationen längs hela vandringsleden är fantastisk.
  • S:t Olavsleden är något unikt för vår del av landet med många pärlor.
  • Kretsloppshuset har en fantastisk atmosfär som bygger på en genomarbetad filosofi.
  • Enaforsholm, det lilla omtänksamma pensionatet vid fjällets fot.
  • Känslan när man färdas längs E14 västerut, kör över krönet vid Lilla Åreskutan och ser fjällen runt Storulvån som ett stort vykort genom hela bilens framruta.
  • Alla härliga fik, våffelstugor som finns runt Storsjön, till fjälls osv.
Skip to content