husbils äventyr

Husbilsturism i Jämtland Härjedalen

7 mars, 2017
Text: Anne Adsten

Husbilar är en allt vanligare syn på Jämtland Härjedalens vägar. De lägger mindre pengar på övernattning än andra grupper – men undersökningar visar att de inte alls som förmodat har allt med sig och inte lägger några pengar på lokal service och aktiviteter, tvärtom. Husbilsägarna är inte alltid vana vid att köra stora ekipage och önskar därför hitta platser där de lätt kan ställa sin husbil och fortsätta till fots/per cykel för att nyttja lokala aktiviteter och sevärdheter, shopping och besöka restauranger.

På många håll finns iordningställda ställplatser – men behovet är större. Ett nationellt projekt ”Husbilsdestination Sverige” där bl a SCR, myndigheter och brukarorganisationer medverkar har jobbat fram rekommendationer för hur en bra ställplats helst ska se ut.

Ungefär var 3e husbilsnatt sker på en campingplats idag. Totalt genererades 1,5 miljoner husbilsgästnätter på campingplatser under 2016 och en beräkning ger ytterligare 3 miljoner husbilsgästnätter utanför campingar.

I Jämtland Härjedalen finns stor potential att ta tag i frågan och ställa i ordning hållbara ställplatser med möjlighet till bra tömning och påfyllning av vatten mot ersättning i anslutning till service och attraktioner för att på så sätt fånga upp målgruppen och se till att de trivs i kombination med merförsäljning för besöksnäringen. I flera av Jämtland Härjedalens kommuner finns redan idag planer på hur en satsning på denna ”nya” målgrupp ska kunna ske. En önskan är att dessa platser utformas så att vi i framtiden även kan samla in gästnattsstatistik för denna grupp besökare.

JHT har i dagsläget inte något uttalat projekt för ändamålet men vi för en dialog med kontaktpersonen för SCR Camping MellanNorrland i frågan kring ställplatser och följer frågan.

husbilsdestinationsverige.se finns en informationsfolder som mer ingående beskriver hur du med relativt enkla medel kan skapa en ställplats för husbilar som uppfyller kraven på säkerhet och service som projektgruppen kring Husbilsdestination Sverige tillsammans med myndigheter tagit fram. Genom att göra så ligger du i framkant för att attrahera en av Europas snabbast växande målgrupper till din kommun!

Besök gärna husbilsdestinationsverige.se för mer information om ställplatser; krav som skall uppfyllas, rekommenderad ställplatsutrustning m m och om husbilsturism.

Har ni planer för ställplatser i er kommun? Meddela gärna Anne Adsten, JHT.

Skip to content