Jämtlandstriangeln. Foto: Niclas Vestefjell

Informationsblad om renkalvar – hjälp gästen att göra rätt

9 augusti, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Niclas Vestefjell

Renkalvarna kommer till världen i april–maj. De är då känsliga för störningar och är helt beroende av sina mammor, vajorna, under sina första månader i livet. Under juni–augusti är de i stort behov av lugn. Vajan behöver betesro och kalven ska växa sig stor och stark.

För att underlätta informationsspridningen till våra gäster om hänsyn till kalvarna och vad som gäller enligt Rennäringslagen, har Länsstyrelsen tagit fram ett informationsblad som gärna kan läggas upp på den egna hemsidan, alternativt skrivas ut för distribution.

 

Skip to content