Skidåkning alpint Mark Going

Ingen större smittoökning i vinterdestinationerna

19 januari, 2021
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Mark Going

Vid ett uppföljningsmöte kring Corona-läget i Jämtland Härjedalens vinterdestinationer den 14e januari konstaterades att destinationer och gäster skött sig föredömligt under jul- och nyårshelgerna. Inspel från Länsstyrelsen, primärvården, SLAO, Destination Funäsfjällen, Åre Destination, Skistar Åre, Destination Vemdalen, Skistar Vemdalen, Destination Lofsdalen och Region Jämtland Härjedalen var idel positiva och i gästenkäter finns många besökare som önskar att destinationerna fortsatt har en hög andel värdar och organiserade kösystem för en ökad trivsel.

Bra jobbat av vinterdestinationerna

Representanter för Länsstyrelsen Jämtlands län tackade samtliga för ett mycket bra genomfört arbete och samarbetet som haft stor betydelse för hur det fungerat i våra destinationer, inom vården m m under de gångna jul- och nyårshelgerna. Länsstyrelsen lyfte den nu beslutade Pandemilagen och hur vi i regionen behöver anpassa oss till den. En av flera utmaningar blir matvaruhandeln, framförallt under kommande sportlov.

Ingen större smittoökning och hanterligt antal skador

Representanten från Primärvården berättade att utifrån nuvarande information så finns ingen påvisbar smittoökning efter helgerna. Smittan ligger generellt sett högst i Strömsund och Härjedalen men inte heller där kan man se det stora antalet jullovs-lediga gäster som orsak. Antalet skador i övrigt har legat på ungefär samma nivå som tidigare år. Vid något tillfälle inträffade flera skador samtidigt som utmanade kapaciteten.

Jämförelse med andra skidorter i Europa

VD för SLAO beskrev kort läget ute i Europa där flera stora nationer som Italien och Frankrike ännu inte öppnat, medan Spanien och Schweiz gjort det. I Tyskland har man p g a stängning sett en stor ökning av randonné och som en följd av det även en ökad belastning i form av räddningsinsatser. I Sverige liksom i Norden i övrigt är den samlade bilden positiv vilket även bekräftats i samtal med FHM. Sjukfrånvaron bland anläggningarnas medarbetare har varit ovanligt låg och det har kommit ovanligt få frågor eller synpunkter in till SLAO under helgerna kring säkerhet i vinterdestinationerna, vilket tyder på nöjda gäster.

Stolthet och ödmjukhet

Från destinationerna är mycket av informationen samstämmig. Alla talar om vikten av ödmjukhet inför utmaningarna och det fortsatta arbetet men också om stolthet över hur helgerna genomförts och den betydelse anläggningarnas personal haft i detta. Framför allt den personal som direkt möter gästerna i olika sammanhang. Från gästerna som också får beröm har i stort sett endast positiva synpunkter kommit t ex på kösystemen, digitala bokningsmöjligheter och känslan av trygghet. För destinationernas restauranger finns stora utmaningar och några aktörer har hållit stängt medan andra klarar sig bättre.

Funäsfjällen har trots ett bokningsläge 30 % högre än i fjol inte upplevt några egentliga problem. I Åre har det fungerat över förväntan och erfarenheter kring köer, service, värdskap m m har uppskattats till stor grad av gästerna. Därav finns planer på att ta med erfarenheter av organisationen även efter pandemin. Värdarnas roll lyfts tydligt. Totalt har destinationen haft lite färre gäster än vanligt. Vemdalen vittnar om nöjda, hjälpsamma och ansvarstagande gäster, ökat öppethållande i liftarna som fungerat bra och mycket utomhusaktiviteter överlag. Högt bokningsläge och många gäster som tagit tillfället att ordna lunch utomhus vid backarna med stormkök. Även Lofsdalen har haft ett högt besökstryck och många stugägare som stannar längre i destinationen än vanligt. Från Östersund ges en annan bild med en beläggning på ca 35 % då stadsbesök inte varit en populär aktivitet under pandemin.

Stödmöjligheter

På Region Jämtland Härjedalens sajt finns stödmöjligheter, bl a:

Se Länsstyrelsens artikel om mötet här
Skip to content