Fjällnäs

Inkvarteringsstatistik helår 2021

7 april, 2022
Text: Lars Häreblad, Nordanalys och Anne Adsten, JHT

+19% jämfört med 2020 och endast 48 000 färre gästnätter än 2019, innan pandemin, så lyder det sammantagna resultatet.

Det är framförallt den svenska marknaden som ökat och de starka vintermarknaderna Danmark, Finland, Storbritannien och Baltstaterna står för minskningen av de utländska gästnätterna.

Inkvarteringsstatistik helår 2021 JH
Totalt visar siffrorna för helåret 2021 en ökning med 506 332 gästnätter jämfört med 2020. Illustration: Nordanalys

Helåret 2021

Resultatet för 2021 påverkas fortsatt av coronapandemin, både i positiv och negativ riktning. Den svenska marknaden har uppvisat en mycket stark återhämtning, särskilt tydligt gäller det för fjälldestinationerna. Samtidigt har utlandsmarknaderna fortsatt legat på en mycket låg nivå, men en viss återhämtning har skett under framförallt andra halvåret.

Nästan som innan pandemin

Beläggningen på kommersiella boendeanläggningar (hotell, stugbyar, vandrarhem, camping, förmedlat boende) landade 2021 på 3 127 085 gästnätter, vilket är en ökning med +506 332gn (+19%) jämfört med 2020. Det innebär att volymerna nästan är tillbaka på samma nivå som 2019 (innan pandemin) då antalet gästnätter uppgick till 3 174 838 gn.

Hotellen ökade mest

För hotellen var ökningen +216 876 gn (+34%), stugbyarna redovisade +5 341 gn (+1%), campingen redovisade +93 633 gn (+20%), medan förmedlat boende landade på +196 894 gn (+20%). Vandrarhemmen gick mot strömmen och minskade något, -6 412 gn (-4%).

Störst ökning under barmarksperioden

Den svenska marknaden ökade med +23%, medan utlandsmarknaderna uppvisade både plus och minus. Tyskland, Holland och övriga Europa ökade samtliga tydligt. Gemensamt för dessa är att merparten av gästnätterna är förlagda till barmarksperioden. På minussidan märks särskilt Danmark och Finland, men även Storbritannien och de baltiska länderna. Samtliga är tydliga vintermarknader och minskningen blir därför särskilt tydlig för dessa. De fina siffrorna i januari och februari 2020 (innan pandemins utbrott) slår tydligt igenom när 2021 jämförs med 2020.

Jämtland Härjedalen jämfört med andra regioner och riket i stort

Som helhet klarar sig Jämtland Härjedalen förhållandevis bra i jämförelse. Riket som helhet ökade 2020 med +25%, Värmland ökade med +13%, Dalarna +11%, medan övriga Norrland ökade med +24%. Värt att notera är att såväl övriga Norrland som riket hade en betydligt större nedgång under 2020, vilket innebär att årets ökning utgår från en lägre nivå.

Skip to content