Inlandsbanan i Södra Storsjöbygden Håkan Wike

Inlandsbanan skapar kapacitet för järnvägen och besöksnäringen i halva Sverige

24 september, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism m flera
Inlandsbanan i Bjärme Foto: Håkan Wike, Inlandsbanan

Besöksnäringen är den starkast växande näringen i landet och är i stora delar av norra och mellersta Sverige sedan länge verkligen en basnäring. Att vara turist betyder på turismvetenskapligt språk att jag flyttar min konsumtion till en annan plats och på många av de platserna har näringen en helt avgörande betydelse. Studier har till exempel visat att så mycket som 75 % av all omsättning i alla näringsgrenar i destinationerna Vemdalen och Funäsfjällen på ett eller annat härleds till besöksnäringen. Det handlar om allt från boende till gastronomiska upplevelser, liftkort och investeringar i fritidshus och infrastruktur. Sammantaget är det här helt avgörande för samhällenas fortsatta utveckling.

Naturligtvis ställer det här krav på hög tillgänglighet och då i alla trafikslag men med en fungerande järnväg som Inlandsbanan som löper genom inlandet i halva Sverige ser vi det som en god idé att ta vara på den och att se den som en utvecklingsbar resurs. På senare år har det också utvecklats resealternativ där resenärer åker nattåg hela vägen i egen kupé från södra Sverige direkt till Inlandsbanans stationer, äter frukost i lugn och ro och sedan är redo att ge sig ut i fjäll, skog och mark. utvecklingen av både banan och trafiken behöver ges fortsatta möjligheter som ett viktigt steg för att nå nya marknader och skapa hållbara, energieffektiva och klimatsmarta resmöjligheter. Satsningar på att rusta upp Inlandsbanan och med modern miljöteknik köra tåg på vätgas eller biobränsle från skogsindustrin skulle medföra ytterligare klimatfördelar.

Inlandsbanans transportkapacitet måste helt enkelt förbättras så att Inlandsbanan verkligen blir en integrerad del av det svenska järnvägssystemet och ett självklart alternativ för järnvägstransporter i Sveriges inland för persontransporter för både pendlare och besökare och för den omfattande godstrafiken som behöver mer robusta transportlösningar med högre redundans som säkrar framkomligheten.

De kapacitetsproblem som idag råder i det svenska järnvägsnätet påverkar konkurrenskraften negativt medan en upprustning av Inlandsbanan är ett infrastrukturprojekt som vi menar skulle ge mycket stora vinster för banan i sig, det skulle gynna besöksnäringen och övrigt näringsliv men även avlasta de idag tungt trafikerade järnvägsförbindelser som går till norra Sverige. En upprustad Inlandsbana skulle innebära ett kraftigt kapacitetstillskott till en stor del av transportsystemet i landet. I Inlandsbanan finns ett järnvägsprojekt som bör kunna slutföras inom några år utan att något annat projekt behöver prioriteras bort. Vi välkomnar att det i det så kallade januariavtalet uttrycks att ”Det ska ske fortsatt utbyggnad av järnvägen i norra Sverige” och i detta ser vi Inlandsbanan som en självklar del.

Vi ser med tillförsikt fram emot en framtid med en än mer levande landsbygd och stark besöksnäring som skapar arbetstillfällen och livskraft i hela landet.

Susanne Andersson Pripp Best Western Hotell Ett Östersund

Stig Strand Trolltunet Hemavan

Anders Lundqvist Skistar Vemdalen

Per Jobs Björk Experience Ammarnäs

Mikael Vinka Geunja Sami Ecolodge Ammarnäs

Anna Gillgren Strömsunds utvecklingsbolag AB

Marcus Ståhl Destination Vemdalen

Martin Sahlberg Destination Östersund

Marco Andersson Snälltåget

Camilla Bondareva Swedish Lapland

Jonas Rosén Visit Dalarna

Mats Forslund Jämtland Härjedalen Turism

 

Debattinlägg skickat till media september 2019.

Skip to content