Regnbåge vandring Snasahögarna Anne Adsten

Förslag till innovationsprocess

11 januari, 2019
Text: Anne Adsten
Regnbåge vid vandring kring Snasahögarna. Foto: Anne Adsten

Förslag till arbetsmodell för Turistinformationer, Turistcenter och Infopoints i Jämtland Härjedalen

Förändringar sker snabbt i konsumtionsmönster bland våra gäster. Turistinformationer, Turistcenter (TICs) och InfoPoints är utmärkta instanser för att fånga upp vad våra gäster önskar/saknar under sin vistelse i vår region. Inom projektet Framtidens besöksservice i Jämtland Härjedalen har deltagarna tagit fram ett förslag till en innovationsprocess, en enkel arbetsmodell, som fångar upp signaler och för dem vidare för utvärdering och eventuell påföljande produktutveckling för att bättre hitta och utveckla de produkter och upplevelser som  framtidens gäster önskar.

Åre turistinformation Anne Adsten
Entrén till Åre Turistinformation och bibliotek. Foto: Anne Adsten

”Ett gäng 70-åringar i buss kan serveras samma mat under en lunch medan ett gäng 20-30-åringar har individuella specifikationer kring sina dieter.”

Morgondagens gäster kan antas ha ett helt annat beteendemönster än de gäster som besöker oss idag. För att bättre kunna ta tillvara impulser från gäster och lättare hitta mönster i efterfrågan behöver vi hitta arbetsmetoder som identifierar nya behov. Även klimat- och samhällsförändringar driver fram nya mönster hos våra gäster liksom ny teknik och förändringar i ekonomi hos den enskilde, liksom nationellt och internationellt.

Utifrån det ställde gruppen upp följande frågor:

  • Hur fångar vi upp vilka “ingredienser”/beståndsdelar som ska finnas att välja bland i vårt utbud för att forma morgondagens upplevelser/resor?
  • Hur gör vi för att förmedla vilka produkter/tjänster som är mest efterfrågade, till dem som i våra destinationer är de som levererar själv upplevelserna?
  • Hur ställer vi om våra verksamheter (TICs och IP) till morgondagens gäster?
  • Hur kan vi göra det lättare för våra besökare att ”skapa sin egen unika resa i Jämtland Härjedalen”?

TICs = Turistinformationer och Turistcenter

IP= InfoPoints

 

 

Tema Innovationsprocess vid kompetensutvecklingsdag

Vid en av kompetensutvecklingsdagarna i projektet, den 5e december 2018, tittade deltagarna i projektet närmare på frågorna som formulerats. Som steg 1 tittade gruppen på befintliga arbetsmetoder/system i mindre grupper.

Evenemang som strategi

Utöver de riktigt stora evenemangen i regionen använder många destinationsorganisationer evenemang, för att fylla perioder med lägre beläggning och som komplement för att skapa så starka reseanledningar att gästen tar steget att boka en resa. Evenemang skapas i samarbete med destinationens aktörer, t ex samla olika aktörers aktiviteter för att tillsammans fylla ett rikt program och erbjuda en Höstlovsprodukt.

Evenemangen i sig kan ägas av enskilda aktörer, men Turistinformationer och Turistcenter har ofta en roll som initiativtagare en sammanhållande funktion.

Exemplet Ställplatser

I nästa steg tittade projektgruppen på ett faktiskt exempel för att på så sätt lättare identifiera ett förslag till innovationsprocess. Sommaren 2018 identifierades bristen på funktionella ställplatser av den modell som dagens husbilsgäster efterfrågar som en brist hos flera av regionens destinationer. Kent Halvarsson för Camping Mittsverige bjöds in för att berätta mer om fenomenet husbilsgäster.

2016 fanns 94 000 husbilar i Sverige. Sverige är 2a i Europa och har hela 94 husbilar per 10 000 invånare. Totalt finns 1,8 miljoner husbilar i Europa. Husbilsgäster idag önskar centrumnära, enkla uppställningsplatser för kortare vistelser och eventuell övernattning med information om var närmaste serviceplats finns för vattenpåfyllning och tömning av avfall. Läs mer om dagens husbilsgäster här

Vid gruppdiskussioner diskuterades sedan målbild; behov av ställplatser i respektive destination för att välja en plats att ha som exempel. Organisationsmodell; för anläggning/skötsel av ställplats – för att identifiera aktörer som kan bli aktuella i processen. Samt; hur samverkan skulle kunna se ut inom exempelvis en mindre ort. Befintliga nätverk, föreningar etc. Vidare samverkan med lokala eldsjälar samt via kommunen. Självklart krävs hållbarhet för att skapa en långsiktig förändring; ekonomisk, social och ekologisk. Finansieringsmöjligheter; tillgängliga stödmöjligheter i aktuell destination eller crowd-funding?

Utifrån ovan uppmanades deltagarna att ta fram enkla handlingsplaner för att processa fram nya/fler ställplatser enligt identifierade önskemål från dagens husbilsgäster. Handlingsplanerna presenterades och utifrån dem har ett förslag tagits fram för en tänkbar innovationsprocess för TICs och IP i Jämtland Härjedalen, se nedladdningsbar pdf nedan.

 

 

Skip to content