blomstervandring ansätten anneli åman

Inspiration för Natur- och Kulturturism

24 mars, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Sommartur på Blomsterfjället Ansätten. Foto: Anneli Åman

”Med rätt koncept, innehåll och marknadsföring skapar vi merförsäljning genom smartare specialisering”. JHT och Länsstyrelsen samordnade en dag med kompetensutveckling för ökat värde och bärkraft i turismupplevelser den 12e mars 2020 på Stocke Titt, Frösö hembygdsgård.

En dag med fokus på berättande, konceptutveckling och marknadsföring. Tillfället riktade sig särskilt mot företag inom besöksnäringen, landsbygdsföretagare eller blivande företagare som har funderingar på att starta verksamhet inom Jämtland Härjedalens besöksnäring. Dagen passar även för destinationsföreträdare och turismstrateger/turismsamordnare/näringslivsrådgivare i Jämtland Härjedalen eftersom dagen gav kunskap och inspiration för att inspirera till företagande.

Fäbodvägen fäbod Persåsen Anne Adsten
Fäbod längs Fäbodvägen i närheten av Persåsen. Foto: Anne Adsten

Medverkande föreläsare via Länsstyrelsen Jämtlands läns projektKompetensutveckling för företag på landsbygdenmed stöd från Jordbruksverket genom Landsbygdsprogrammet 2014-2020:

 • Linda Forss, Forsslivs
 • August Alvtegen, Vilseledaren
 • Evelina Åslund, Joy Hunt & Health samt Wild Jämtland

Linda Forss – Konsten att berätta din historia

Med berättandets kraft kan vi levandegöra och beröra. Bra berättande kan vara en del i företagsutvecklingen och kan både skapa mervärden och möjliggöra nya upplevelseprodukter. Exempel är kulturguidningar, föreställningar och naturvandringar.

Linda gav en introduktion i att utveckla deltagarnas förmåga att berätta enstaka, utvalda fakta som engagerar genom att ge levande exempel på olika taktiska grepp för att förmedla en historia. Egenskaper som även kan användas där berättelser kan ge ett mervärde till andra tjänster. Det kan gälla turridning, matproduktion, camping eller hotell- och restaurangverksamhet.

Linda kommer in från ett oväntat håll i rummet, byter skepnad och tar på sig olika roller, har rekvisita för att förstärka det hon vill berätta och använder sig av personkopplingar till deltagare i publiken för att skapa legitimitet för det hon har att berätta – om berättande!

Använd det lokala i samspel med det globala

Råden från Linda är att inte bli för privat och att aldrig ta hoppet från åhörarna. Ta istället ett ”Glokalt” grepp där du kombinerar det lokala på olika sätt i relation till det globala för att få dina åhörare att förstå vad du försöker förmedla.
Berättande kan användas som mervärde, i produktformulering och i produktsammansättningen, i marknadsföring för att driva sälj, det skapar glädje och är kunskapsuppbyggande, relationsskapande. Kort sagt en framgångsfaktor och världsräddare…

För att ta reda på mer är Lindas råd att söka på Storytelling + Tourism:

Storytelling is a technique which your business should employ from the moment of its inception. From the get-go, create a relatable narrative around the experiences you offer, and position your product in a context. Customers respond to relatable, humanistic content rather than loud marketing campaigns.

What does travel storytelling mean for destinations?
Storytelling, simply, is a means of conveying and interpreting experiences in a way that engages those you’re sharing the story with. The sharing of experiences is most effectively done through characters – people with unique individual perspectives.

Linda Forss har erfarenheter av affärsdrivet arbete med kultur- och upplevelsearrangemang och jobbar med produktioner med berättande i fokus. För dem som vill vidareutveckla sina färdigheter inom ämnen uppmanades att delta i de kurstillfällen som erbjuds via projektet ”Kompetensutveckling för företag på landsbygden”.

 

August Alvtegen, Vilseledaren – Lär dig utveckla och sälja naturturism

August från Vilseledaren i Stora Blåsjön, gav tips kring naturguidning med ett rikare innehåll och hur naturturism-aktiviteter i många fall kan vara ett värdefullt komplement till annan verksamhet. Exempelvis ett hotell som önskar paketera boende + utomhusmatlagning, eller en kajakuthyrare som vill erbjuda guidade turer.

Hos Vilseledaren är ledorden kunskap, lärande och upptäckarglädje. För Vilseledaren är naturguidning så mycket mer än en transport från A till B – det är vad du fyller transporten med. August menar att vi reser för upplevelser, mat, kultur och aktiviteter och att vi därför behöver titta på samtliga dessa delar för att skapa naturguidning för att det ska bli reseanledningar.

Utbildning för naturguider

Idag finns inga specifika lagstadgade krav kring vilken utbildning en naturguide ska ha, endast rekommendationer kring att det är bra om en guide i fjällmiljö har kompetens motsvarande Fjälledarnormen. En bra naturguide har dessutom goda kunskaper om natur, mat, hantverk, historia och profiler inom den geografi denne är verksam inom. Något som kan göra en naturguide unik är specialkunskaper inom ett mer nischat område och eller om den innehar någon typ av ensamrätt, t ex tillgång till ett skyddat område.

Viktigt för en god naturguide: säkerhet, hållbarhet, kunskap, inlevelse, helhetstänk och utbildning. Ett personligt tips från August är dessutom att alltid ha berättelser om fem olika saker som du kan berätta oavsett var du befinner dig. Om snö, dimma, ett speciellt motto, om granar etc.

Vad kan man berätta om i naturen?

Exempel på ämnen inom naturguidning: Berättelser om ett specifikt naturområde, naturformation eller kulturformation. Hur det bildats, hur det ”fungerar” och varför det ser ut som det gör. Historia som är kopplat till området och profiler som verkat där.

Var får du guida om naturen?

Grunden i Allemansrätten är att inte störa eller förstöra. Men ALLT blir så mycket bättre i samråd med aktuell markägare. Var observant på att skyddade områden kräver särskilda tillstånd från berörd Länsstyrelse.

Olika momssatser beroende på hur du formulerar din produkt

När man skapar produkter inom naturguidning är Augusts tips att noga tänka igenom hur en produkt kommuniceras. Om inte den del som kan definieras som själva naturguidningen och berättandet poängteras i en produktbeskrivning blir konsekvensen att en produkt definieras som en transport istället för en naturguidning med följden att momsen blir högre än de 6% som gäller för naturguidning. T ex en forsränning utan guidning. En tur måste till över 50% bestå av naturguidning för att få använda 6% moms-sats (så tänk på hur lång matrast du ger dina gäster…). Till den momsen tillkommer så kallad paketresemoms eller vinstmoms. För mer information kan du vända dig till Skatteverket’ eller följa Naturturismföretagen på facebook för att diskutera i deras forum med andra naturguide-företagare.

Vilseledaren är ett företag i Frostviksfjällen med bl a guidningar i Korallgrottan och Bjurälvens naturreservat. Ägarna av företaget är biologer och fjälledare.

 

Evelina Åslund – Slow Adventure

Evelina Åslund driver bl a Wild Jämtland och Joy Event Hunt & Health. Här berättar hon utifrån en förstudie som hon genomfört för Peak Innovation kring begreppet Slow Adventure (ungefär översättningsbart till svenska språkets Friluftsliv); Om att ta sig fram i naturen utan motorfordon för en aktivitet i utemiljö med koppling till lokal kultur och historia med lokalproducerad mat och där boendet i anslutning till aktiviteten har en naturlig koppling eller närhet till naturen.

Skottland, Irland, Nordirland, Sverige, Norge och Island har samverkat kring att definiera Slow Adventure som kan sägas vara friluftslivets motsvarighet till Slow Food. Begreppet har fått växa fram utifrån en målgrupp som efterfrågar högre baskunskap om naturen och att kunna utföra enkla uppgifter i naturen som t ex att göra upp eld, slå läger, laga mat ute etc.

Produkter inom Slow Adventure omfattar: Kvalitet, hållbarhet, produktinnehåll och produktdesign. De innehåller kriterier att kommunicera med nyckelorden: Nature, passage, time, comfort. Idag ägs varumärket av ett företag i Skottland med en snigel som symbol. Det finns dock ingen begränsning kring att använda sig av uttrycket Slow Adventure och innehållet även om man då inte väljer att ”köpa in sig” på varumärket. Fördelen med att tillhöra varumärket kommer att kunna bli en gemensam försäljnings- och marknadsplattform. Men, detta finns ännu inte på plats.

Se mer om Slow Adventure i nedladdningsbar pdf, längst ned på sidan.

 

***

Genom projektet ”Kompetensutveckling för företag på landsbygden” via Länsstyrelsen Jämtlands län finns möjlighet att delta i kurstillfällen med Linda Forss, Marcus Eldh och Vilseledaren med flera föreläsare. Kontakta Eva B Jonsson på Länsstyrelsen Jämtlands län för mer information.

Älg Moosegarden Östersund Sandra Lee Pettersson
Älg på Moosegarden utanför Östersund. Foto: Sandra Lee Pettersson.

Medverkande föreläsare via Jämtland Härjedalen Turisms projekt ”Den digitala transformationen” med stöd från Region Jämtland Härjedalen och den Europeiska Regionala utvecklingsfonden:

 • Marcus Ståhl, Destination Vemdalen
 • Marcus Eldh, Wild Sweden

 

Marcus Ståhl – Marknadsföring i en föränderlig värld

Marcus Ståhl är till vardags VD för Destination Vemdalen och har tidigare drivit egen firma inom digital marknadsföring. För Destination Vemdalen har han lagt upp strategier för hemsida, nyhetsbrev, pressinformation och sociala media som gör att destinationen nu har bra synlighet på marknaden och där samtliga kanaler talar samma språk. På Inspirationsdagen gav Marcus deltagarna insikt i generella marknadstrender och hur man bättre anpassar sin verksamhet och sin synlighet med tanke på omvärld och gästernas preferenser.

Det enda man kan vara säker på är att allt förändras hela tiden… Att finnas på rätt plats i rätt tid och med rätt budskap för aktuell målgrupp och i tillägg ha en snabb sajt gör att förutsättningarna för att lyckas blir bättre. Ett annat medskick till företagare är att hålla koll på alla de platser där de egna öppettiderna finns postade.

Digital kommunikation

Ägda medier – egna hemsidan (navet i kommunikationen), egna sociala media etc.
Betalda kanaler – där företaget betalar andra för att finnas med.
Förtjänade kanaler – där företaget förekommer tack vare samarbete, nöjda kunder etc.

7 av 10 väljer varumärke utifrån värderingar”. Tre grupper att skapa värden för: företaget, människan och samhället. Lyft fram de värden som skapas i företaget så att de syns för potentiella kunder. Vi scrollar i genomsnitt 200 m/dag och ett företag som vill fånga kundens intresse har då 1,7 sek på sig med ett budskap. Använd gärna Tripadvisor/kundutlåtanden i er marknadsföring så att gamla kunders omdömen hjälper potentiella kunder att välja just er.

Creator Studio är ett exempel på verktyg som underlättar att planera inlägg i facebook och Instagram i samma verktyg. A/B-testa dig fram för att se vad som fungerar för dig och dina kunder/gäster.

Sökord som fungerar på internationella gäster: Skiing, Nordic lights (norrsken) och Hiking.

 

Marcus Eldh – Konkreta tips för en mer säljande hemsida

Även om ett företag har världens bästa produkter med underfundiga historier om regionen, de mest härliga lokaltillverkade godsakerna till lunch, fantastisk utsikt och har tänkt på allt för gästernas bekvämlighet så kommer inte gästen att dyka upp om inte informationen når fram. Vid det tillfälle då gästen googlar för att hitta inspiration, information och möjlighet att boka den fantastiska turismupplevelsen så måste budskapet vara rätt och finnas i rätt kanaler för vald målgrupp. Grunden är dock alltid hemsidan. I det här passet tog Marcus Eldh upp konkreta tips för att deltagarna själva ska kunna gå igenom den egna hemsidan för att se vilka justeringar som behöver göras för en mer säljande sajt. Här hittar ni Marcus egen sajt Wild Sweden.

Marcus Eldhs förslag till grunduppsättning för att synas digitalt:

 • Egen hemsida
 • Att finnas via Google My Business
 • Att skicka ut nyhetsbrev, t ex via mail eller ett system
 • Instagram-konto
 • Facebook-konto
 • Pinterest – potentiella gäster samlar bilder för att göra en bild av sin resa etc.
 • Tripadvisor – för att se vad tidigare gäster tyckte (Se till att äga din post och lägg upp egna bilder samt besvara eventuell kritik som kommer fram via Tripadvisor.
 • Destinationssajter – se till att finnas med i kommunikationen hos din närmaste destination
 • Intressesajter – se till att finnas med på intressesajter som handlar om de värden/teman som ditt företag handlar om och som stämmer med dina värderingar.

Marcus eget mål är att försöka ha en ”så smal målgrupp som möjligt” eftersom det då är så mycket lättare att forma budskap och kommunikation därefter.

Återförsäljare

Använd dig gärna dessutom av återförsäljare för att nå ut till din målgrupp, t ex AirBnB upplevelser, Viator, Naturetrek, Voyagetours, Fjordkind, Tourradar (Marcus själv använder ca 20 återförsäljare för sina produkter). För att ta höjd för att återförsäljare tar 25% provision på de turer de säljer så har Marcus höjt priset på samtliga produkter med 25% och i de fall han säljer via sitt eget system så tjänar han själv den extra vinsten och kan investera i mer marknadsföring, produktutveckling etc. Läs mer om online aktivitetsbokningssystem här

Marcus Checklista för att förbättra den egna hemsidan

 • Responsiv hemsida (fungerar i dator, mobil, läsplatta)
 • Läsvänliga teckensnitt, uppdelning med rubriker och stycken
 • Bra språk (köp tjänsten om du känner att det inte är din starka sida)
 • Länkar inom den egna sajten som tar läsaren till mer info
 • Bra logotype som inger förtroende och speglar din verksamhet
 • Enhetligt färgtema genom sajten
 • Självtalande rubriker (inga ordgåtor…)
 • Bilder (som beskriver dina produkter, ta bort dåliga). Kom ihåg att skriva bildtexter eftersom de är Google-sökbara
 • Gör en lista över bilder du saknar och skapa ev en mapp i Pinterest kring den typ av bilder du letar efter så att du kan visa dem för en fotograf
 • Använd dig gärna av filmer om din produkt
 • Enkelt bokningsförfarande (produktbeskrivning, datum, pris). Lägg upp en separat sida för varje produkt för överskådlighet.
 • Tydliga avbokningsregler
 • Använd en ton för dina produktbeskrivningar som du tror att din målgrupp vill ha dem
 • Beskriv vad man kan uppleva hos dig istället för att t ex kvantifiera vad som finns
 • Finns med i de sociala media som du hinner med att finnas med på och länka i dina inlägg till din hemsida
 • Visa exempel på omdömen från dina gäster på din hemsida
 • Lägg tid på att göra en bra ”Om oss-sida” där du beskriver dig och dina medarbetare och varför du byggt upp dit företag, hur och vilken filosofi ni arbetar efter
 • Gör det enkelt att kontakta dig – på det ställe du vill bli kontaktad på. Välj t ex mail
 • Lägg in artiklar och blogginlägg på din hemsida som speglar ditt företag och era värderingar som då kan få gästen att bestämma sig för att välja ditt företag för sin upplevelse
 • Våga ta hjälp av experter: kring språk på din hemsida, upplägg av hemsidan, översättning till engelska etc
 • Använd hellre värderingar i dina sociala media hellre än rabatter och tävlingar

 

***

Inom projektet Den digitala transformationen finns möjlighet att anlita Marcus Ståhl och eller Marcus Eldh för översyn av aktivitetsföretagets kommunikation och hemsida – bokas via Anne Adsten, JHT

 

Skip to content