Tännforsen vattenfall. Eric Hanson Epic Trails for JHT

Interreg-projektet Welcome startar 1 januari 2019

3 december, 2018
Text: Karin G Grahnlöf och Linda Wasell
Tännforsen vattenfall. Eric Hanson Epic Trails for JHT.
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Den 1 januari 2019 startar det nya Interreg-projektet Welcome med projektägarna Jämtland Härjedalen Turism och Tröndelag Reiseliv. Genom ökad internationell kännedom och konkurrenskraft ska man tillsammans verka för bättre lönsamhet året om för besöksnäringen.

Jämtland Härjedalen och Tröndelag är både enskilt och tillsammans en internationellt attraktiv produkt med stor potential för ökad hållbar året runt turism. I regionerna finns god tillgänglighet genom ett tågnät som sträcker sig över gränsen samt flygplatser i Vaernes, Åre/Östersund, Röros och Sveg.

Welcome kommer att verka för ökad kännedom och konkurrenskraft genom proaktiv bearbetning av transportörer, turoperatörer och media för ökad attraktionskraft, tre nyckelaktörer som är beroende av varandra för att helheten ska fungera. Man kommer att arbeta med en vidareutveckling av gästupplevelsen och initiera produktutveckling där behov finns samt även processleda praktiskt upplevda problem. Vidare ska projektet skapa affärsmässigt hållbara modeller för smarta partnerskap och bygga gränsöverskridande nätverk.

Welcome är en satsning som löper över tre år. Tillsammans med projektägarna Jämtland Härjedalen Turism och Tröndelag Reiseliv kommer ett stort antal både större och mindre företagare med en tydlig vilja att öka andelen internationella gäster att involveras i ett gränsöverskridande partnerskap. Satsningen finansieras på svensk sida av Interreg Nordens Gröna Bälte, Region Jämtland Härjedalen och Jämtland Härjedalen Turism. På norsk sida är det IR-middler tillsammans med Tröndelag Fylkeskommune, Avinor Vaernes, Luftfartsforum, Visit Trondheim, Visit Innherred, KystNorge och Tröndelag Reiseliv som finansierar satsningen.

Läs hela pressmeddelandet här

Mer information: Karin G Grahnlöf

Skip to content