Tegeforsen Lennart Adsten

Intervjustudie: Nuläge och framtidssyn i JH destinationer

5 juli, 2021
Text: Anne Adsten, JHT
Tegeforsen mellan Åre och Duved. Foto: Ladstone
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Med utgångspunkt i JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 och Morgondagens medarbetare 2.0 kommer intervjuer och gruppsamtal att genomföras med nyckelpersoner i regionen för att se på nuläge och framtid i destinationerna.

Arbetet utgår från den omfattande intervjustudie som genomfördes av JHT i samverkan med ETOUR under 2018 och 2019 inom ramen för förstudien Besöksnäringens roll för regional utveckling. I denna uppföljande intervjustudie genomförs ca tio intervjuer med ca 30 – 50 individer under september 2021. Majoriteten av intervjuerna sker digitalt i grupper om 3 – 5 personer och är ca 1,5 timme långa.

Arbetet sker med JHT som ”avsändare”. Intervjuerna genomförs av Per-Anders Nybond och Robert Pettersson, med medverkande personal från JHT vid intervjutillfällena.

Frågeställningar intervjustudie 2021: Nuläge och framtid

Nedan presenteras underlaget med frågeställningar som kommer att användas vid intervjuerna. Intervjuerna sker semistrukturerade och i grupp, vilket betyder att frågorna är en utgångspunkt för en diskussion med följdfrågor och resonemang. Intervjuerna dokumenteras skriftligen i korta sammanfattningar. Respektive intervjuområde behandlar först aktuellt nuläge och därefter framtid innan vi går vidare till nästa område. I och med vald metod så kan nya frågeställningar uppstå under intervjuerna och även justeringar i underlaget till kommande intervjuer.

Hur har pandemin påverkat er destination/ert område?

Ekonomiskt
 • Hur har företagens intäkter påverkats (volym, förändring, säsong o.s.v.)?
Personal
 • Permitteringar, uppsägningar, osv. (sysselsättningseffekter)?
 • Kompetensfrågor; fortbildning, nya kompetensbehov, anpassningar av tjänster under pandemin, kompetensförflyttningar o.s.v.
 • Säsongsarbete, praktik/LIA?
Eventuella anpassningar
 • Digitalisering, streaming, nya marknader, nya produkter…)
Övrigt
 • Ledarrollens påverkan under pandemin (rekrytering, nya rutiner o.s.v.).
 • Hur har fritidshusen nyttjats under pandemin?
 • Förändringar i hur besökare reser till och inom destinationen?
 • Har pandemin påverkat hållbarhetsarbetet?

Vilka utmaningar och möjligheter ser ni framåt?

Ekonomiskt
 • Förväntad utveckling för företagen (volym, förändring, säsong o.s.v.)?
Personal
 • Lättare/svårare att rekrytera, nyanställningar eller återanställningar…?
 • Kompetensfrågor (nya kompetensbehov, behov av nya utbildningar…)
 • anpassningar som består (digitalisering, streaming, nya marknader, nya produkter…)
Eventuella anpassningar (nya/bestående)
 • Digitalisering, streaming, nya marknader, nya produkter…)
Övrigt
 • Behov av investeringar.
 • Andra strategiska vägval?
 • Hållbarhetsarbete?
 • Andra funderingar eller medskick?

Kontaktpersoner hos JHT

Martin Johansson

Andreas Edholm

Anne Adsten

Skip to content