Jämtland Härjedalen femte största turismlän 2017

8 februari, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism

Antal gästnätter ökade 2% under 2017

2017 rekordår för utländsk turism i Sverige

Turismen fortsätter att öka i Sverige. Totalt blev det 63 miljoner övernattningar i Sverige under 2017, vilket är en ökning med 1,2 miljoner eller 2 procent jämfört med året innan. Fler långväga gästnätter väger upp för ett svalare intresse från den nordiska marknaden.
Utländska övernattningar i Sverige ökade totalt med 4 procent under 2017, medan svenska ökade med 1 procent jämfört med 2016. Sammanlagt blev det 1,2 miljoner fler gästnätter under 2017 jämfört med föregående år. Av denna ökning stod utländska gäster för 53 procent eller 650 000 gästnätter.

Jämtland femte största turismlänet 2017

Mätt i antal gästnätter är Jämtland Härjedalen femte störst i landet i Tillväxtverkets sammanställning. Årssiffrorna för Jämtland visar på en ökning på närmare 2 procent på totalen jämfört med 2016. De utländska gästnätterna minskar med drygt 5 procent medan de svenska ökar med drygt 3 procent.

Så snart vi får rapporteringen uppdelat i kommuner, destinationer, marknader för december specifikt för Jämtland Härjedalen så kan vi se närmare vilka marknader och destinationer som ökat/minskat under året som gått. I och med att vissa siffror dröjer så kommer vår definitiva statistik för 2017 i mars-april. Liksom tidigare år kommer vi att ge ut en samlad skrift “Fakta om turismen i Jämtland Härjedalen 2017” i maj 2018.

Totalt sett kan vi se att det är tack vare den inhemska marknaden som Jämtland Härjedalen ökar under 2017. Ökningen på den inhemska marknaden sker sannolikt tack vare en kombination av orsaker: trenden ”hälsosamt och stärkande i fjällen” där vi vill komma hem från en vistelse som stärkta till kropp och själ passar vårt utbud av produkter, det osäkra  världsläget gör att en resa till Jämtland Härjedalen känns säker, ett upplevt värde för pengarna, högt värderat värdskap i regionen och att fler än tidigare gör fler kortresor inom landet än tidigare under ett år. Jämför t ex fenomen som att höstlovet seglar upp som en allt större resvecka, höst-helger då fler söker sig till fjälls för vandring, cykling, bär- och svampplockning likväl som att må gott med mat och dryck, samt att destinationerna i Jämtland Härjedalen blir allt bättre på att erbjuda produkter över året – säsongsutjämning. Jämför även med SLAO som rapporterat om att antalet som åker skidor inte ökar i antal individer – men de som åker gör det allt mer.

Skip to content