Döda fallet Nicklas kullman

JHT deltar i projekt om tillgänglighet och naturturism

25 januari, 2019
Text: Anne Adsten
Döda Fallet. Foto: Nicklas Kullman

Tillgänglig och inkluderande naturturism: goda exempel på universellt utformade produkter

Projektet leds av Sandra Wall Reinius, ETOUR och pågår 2019-2021 (januari). Syftet är att identifiera områden som kan förbättras för att öka tillgängligheten till naturturism. Det gäller utvecklad service och produkter för personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Ytterst handlar det om att alla individer ska ha möjlighet att ta del av turism och rekreation i utomhusmiljöer.

JHT deltar i referensgrupp

Jämtland Härjedalen Turism deltar i en tvärkompetent referensgrupp tillsammans med representanter från DHR och Myndigheten för Delaktighet.

Finansiering och mer information

Projektet finansieras genom BFUF, Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond.

Läs mer om projektet på BFUFs sajt

Parallellt projekt hos ETOUR som ska ge ett tillgängligare Östersund.

Lunndörren Eric Hanson
Foto: Eric Hansson

Tillgängliga och inkluderande naturmiljöer

Parallellt pågår även ett tilläggsprojekt “Östersundsprojekt” med syfte att identifiera och redogöra för förbättringsområden som är viktiga för att öka tillgängligheten till naturområden. Projektet finansieras av Östersunds kommun med följande perspektiv:

  • Öka kunskapen kring tillgänglighet, levnadsvanor och fysisk aktivitet, särskilt bland personer med funktionsnedsättningar.
  • Identifiera hur tillgänglighet och social inkludering kan stärkas i lokalsamhället och därigenom främja medborgares hälsa genom jämlik tillgång till utomhusvistelse, fysiska aktiviteter och rekreation

Vinster med projekten

  • Öka tillgängligheten för rekreation och turism i utomhusmiljöer.
  • Ny kunskap om tillgänglig turism som är relevant för både naturturismföretag, organisationer och myndigheter.
  • Visa exempel på produkter och lösningar som undanröjer hinder för att besökare ska kunna delta på lika villkor.
  • Stärka företagens konkurrensförmåga.
  • Utveckla konkreta åtgärder som syftar till att uppnå målen i svensk och internationell funktionshinders- och friluftlivspolitik.

 

Här hittar du slutrapporten “Naturligtvis – tillgänglig och inkluderande naturturism” via BFUF.

Skip to content