Andreas Edholm är en av värdarna för utbildningen Turism Post Corona. Foto: Mats Forslund.

JHT Nyhetsbrev v20, 2020

14 maj, 2020
Text: Anne Adsten, JHT
Andreas Edholm är en av värdarna för utbildningen Turism Post Corona. Foto: Mats Forslund.
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på google
Dela på linkedin
Dela på email

Framräknade effekter av minskad turism på grund av Corona-pandemins utbrott, statistik för kommersiella gästnätter i Jämtland Härjedalen under februari och mars 2020, utbildningen ”Turism Post Corona” för drabbade turismföretag, workshop-inbjudningar inom JHTs projekt ”Den digitala transformationen”.

Effekten av minskad turism – minus 950 mkr

Nordanalys har på JHTs uppdrag beräknat effekterna av den minskade turismen i Jämtland Härjedalen under perioden 15 mars – 20 juni 2020. Dels på grund av den tidigarelagda stängningen i samband med påskveckorna och dels utifrån resterande vårvinter. Bortfallet beroende på både minskad beläggning i kommersiellt och icke-kommersiellt boende samt en nedgång i dagsturismen beräknas till sammanlagt ca 950 mkr.

Läs mer

Inslag med Mats Forslund, VD JHT i Sveriges Radio P4.

Läs mer

Statistik för kommersiella gästnätter i Jämtland Härjedalen

Februari 2020
Mars 2020

Arbetslösheten stiger i Jämtlands Län – turistkommunerna drabbade (SR).

Läs mer

Utbildningssatsning ”Turism Post Corona”

Mot bakgrund av rådande situation undersökte Region Jämtland Härjedalen, Jämtland Härjedalen Turism, Visita och Etour intresset för att lansera ett webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i regionen. Utbildningen har nu startat med 150 deltagare från Jämtland Härjedalen, Höga Kusten och Sundsvall.

Läs mer 

Kraftig minskning av turismen – Gemensam utbildning Västernorrland och Jämtland Härjedalen (SVT)

Läs mer 

Workshop: Filma med mobilen

Workshop 25-26 maj med möjlighet för deltagarna att jobba praktiskt med sina mobiltelefoner och hur de ska tänka innan, under samt efter filmning.  Verktyg för att klippa film och lägga in texter visas och förklaras. Tillsammans tittar deltagarna på olika case med filmer som enbart filmats med mobil och deltagarna får information om hur de kan skapa liknande innehåll. Utförare av workshopen är Adeprimo.

Läs mer 

Workshop: Google My Business

Workshop 27 maj med möjlighet för deltagarna att jobba praktiskt med sina Google My Business-konton. I workshopen finns en genomgång av vad Google My Business är och vilka fördelar som finns med att använda ett sådant konto för att lättare hittas när kunder/gäster googlar. Målet är att deltagarna ska få praktiska råd kring hur de använder Google My Business i vardagen. Utförare av workshopen är Adeprimo.

Läs mer 

 

Läs hela JHT nyhetsbrev v20, 2020 här

Skip to content