Teres Gärdin 2022

JHT nyhetsbrev v26 2022

30 juni, 2022
Text: Anne Adsten, JHT

Sommarnumret innehåller rader från VD om vad evenemang kan föra med sig om man använder deras kraft. Resultat av en undersökning av 17 000 EU-projekt och hur många av dem som handlar om turism. Rapport från erfarenhetsutbyte med Gotland. Digitala pressresor till Funäsfjällen och Östersund. Ny infograf med snabba fakta om turismen i JH. Turismdagen 17 oktober och en uppmaning att nominera till Årets turismföretagare. Inventering startad för att se vilka aktiva natur- och kulturturismföretagare som finns i regionen. Listor över största sevärdheterna och evenemangen i Jämtland Härjedalen m m.

Rader från VD

En tydlig anledning för resan, men vad vill platsen skicka med oss hem?

För ett par veckor sedan besökte jag för första gången en fotbollsturnering utanför länet, oklart om sonen eller jag var mest taggad. Med tanke på min roll var det med nyfikna ögon jag vill se hur platsen för detta event skulle nyttja alla de besökare som rest dit av en tydlig anledning att få med sig något mer.

Läs mer

Trevlig sommar!
Nyhetsbrevet återkommer 18 augusti 2022.

Turism stor del av Sveriges EU-projekt 

Mycket byråkrati, projektresultat som inte tas tillvara i ordinarie verksamhet och kort framförhållning inför programutlysningar. Å andra sidan tillväxt, samhällsnytta och platsutveckling. Det är slutsatser i en rapport från forskare vid ETOUR som kartlagt samtliga svenska EU-finansierade projekt under åren 2011-2020 i samarbete med JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0.

Genomlysningen har haft ett särskilt fokus på turismsektorn vilken omfattar drygt 2 600 projekt och 4,1 miljarder kronor i stöd. Totalt har 17 044 projekt som finansierats med 35,6 miljarder svenska kronor kartlagts.

Läs mer 

I poddenVarför turismprojekt?” samtalar JHTs VD Teres Gärdin med Robert Pettersson, verksamhetsledare för Etour om resultaten av undersökningen.

Ny Infograf visar turismen 2021

Snabba fakta om turismen i Jämtland Härjedalen i en enkel bild. Infografen finns på svenska och engelska och visar omsättning, antal gästnätter, sysselsättning m m för dig som vill kunna visa turismens betydelse för Jämtland Härjedalen i översiktligt format.

Läs mer 

Rapport erfarenhetsutbyte Gotland

Jämtland Härjedalen och Gotland har i långa tider haft ett utbyte av aktörer mellan vintersäsongen i Åre och sommarsäsongen på Gotland och ett flertal aktörer har verksamhet i båda regionerna. Huvudteman för utbytet är kompetensförsörjning via JHTs projekt Morgondagens medarbetare 2.0 samt mätmetoder, finansiering och infrastruktur via JHTs projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0.

Läs mer

Virtual Tours: Östersund & Funäsfjällen

Utifrån rådande omständigheter under pandemiåren skapades digitala pressresor inom JHTs Interreg-projekt Welcome! Det är en serie filmer som ska kunna presenteras för transportörer, turoperatörer, journalister med flera för att stimulera till artiklar och resor till regionen.

Digital pressresa till Funäsfjällen Läs mer
Digital pressresa till Östersund Läs mer

Virtual tour: Funäsfjällen Mountain resort in Sweden
Virtual tour: Östersund – the hearty Mountain City

Tysk influencer: Åre in Schweden: Insider-Tipps für Schwedens Outdoor-Paradies (Traveller´s Archive)

Turismdagen & Årets turismföretagare 2022

Boka in eftermiddagen + kvällen den 17 oktober 2022 i kalendern för Turismdagen med årets tema Innovation och börja samtidigt fundera kring vem/vilka du tycker ska nomineras till Årets Turismföretagare 2022 med prisutdelning under Turismdagen.

Läs mer

JHT 

 • Inventering av natur- & kulturturismföretag i Jämtland Härjedalen (JHT)
  Läs mer
 • Ledarskapsutbildningar via Morgondagens medarbetare i höst: 28 september, 5 oktober och 12 oktober (JHT). Save the date!
 • Pod: Nya sätt att lyfta fram besöksnäringen – Katarina Nyberg Finn (JHT)
  Läs mer
 • Jämtland Härjedalens största sevärdheter 2021 (JHT)
  Läs mer
 • Jämtland Härjedalens största evenemang 2021 (JHT)
  Läs mer
 • Så kommunicerar vi nyheter på JHT (JHT)
  Läs mer
 • Att skriva bästa artikeln (JHT)
  Läs mer
 • Säsongsjobb i Jämtland Härjedalen – lediga platser & länkar till jobbsajter (JHT)
  Läs mer

 

Läs hela JHT nyhetsbrev v26 2022 här

Skip to content