Teres Gärdin VD Jämtland Härjedalen Turism. Foto: Anne Adsten

JHT nyhetsbrev v3 2024

18 januari, 2024
Text: Anne Adsten, JHT
Teres Gärdin VD Jämtland Härjedalen Turism. Foto: Anne Adsten

Rader från VD om att ta nya tag. Jämtland Härjedalen Turism har två nya projekt, ett om samverkan inom besöksnäringen i regionen och ett om campingutveckling. Del 2 i Organisering av vandringsleder har avslutats med en rapport. Journalistresa inför jul ska boosta vinterbesök från bland annat Danmark. Gästnattsutveckling i november 2023.

Rader från VD 

Nytt år och nya möjligheter

Avlägger ni nyårslöften? Tänker att det mest ideala vore om vi inte hade en enda idé till just ett löfte, det betyder ju då att vi redan lever så som vi bäst mår bra av. Här på JHT likt hos de flesta av er är vi nu inne i en tid på året där det summeras och bestäms nytt. Mycket tid går åt att både skriva och räkna, året som gått och året som kommer.

Läs mer

Nytt samverkansprojekt

Den första januari 2024 påbörjades Samverkan för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jämtland Härjedalen. Projektets syfte är att öka den regionala samverkan samt bättre synliggöra besöksnäringens roll och värdeskapande i samhället, inom ramen för smart specialiseringsområde Upplevelser. Projektledare är Jonas Herjeby.

Läs mer

Nytt projekt utvecklar camping

Samverkan och utveckling för camping i Jämtland Härjedalen med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Region Jämtland Härjedalen är ett projektet som startade 1 januari 2024 med syfte är att stärka konkurrenskraften och den digitala mognaden hos små och medelstora företag.

Läs mer 

Slutrapport del 2: Organisering av vandringsleder

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) har under maj till december 2023 genomfört delprojekt 2 i ”Organisering av vandringsleder” som finansierats av Naturvårdsverket. Huvuduppdraget handlar om att implementera det Nationella ramverket samt att stärka lokal och regional samverkan och organisering för vandringslederna där inte staten är huvudman i Jämtland Härjedalen.

Läs mer

Journalistresa före jul 

I samverkan med Visit Sweden planerades och genomfördes en journalistresa 18-21 december 2023 med hemresan inplanerad med det första direktflyget mellan Köpenhamn och Östersund för säsongen. Två danska journalister som tillsammans representerade 15 olika medier och en tysk, Maria Dohmen som representerade tyska varianten av TT deltog i resorna som gick till Östersund, Vemdalen och Åre.

Läs mer 

Tidningsartiklar ska få danskar att rusa till turistorter (SR)

Kommersiella Gästnätter november

Gästnattsstatistiken för november visar en fortsatt svag utveckling av hösten i Jämtland Härjedalen, totalt -8%. Detta medan riket som helhet visar -3% och övriga Norrland -6%. Den svenska marknaden (-12%) stod för den största minskningen i volym. På den positiva sidan visar följande marknader positiva siffror: Norge, Finland och Tyskland.

Läs mer 

Läs hela Jämtland Härjedalen Turism nyhetsbrev v3 2024

Skip to content