Mia Wiktor Lunde

JHT Nyhetsbrev v35 2023

1 september, 2023
Text: Anne Adsten, JHT
Mia Wiktor Lunde är ny på Jämtland Härjedalen Turism från och med hösten 2023.

Rader från VD handlar om den aktuella diskussionen kring hur vi ska återgälda skulden till naturen i spåren av det ökande friluftslivet och turismen bland annat i fjällmiljö. Mia Wiktor Lunde är ny på Jämtland Härjedalen Turism och kommer att jobba i ett Norra periferin-projekt rörande cykling. Rapport från slutkonferensen i Ragunda, för Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0. Höstprogram för Jämtland Härjedalen Turism-projektet Välkommen åter med ca 15 inslag för ökad exportmognad. Infografen med 2022 års siffror om turismen i regionen har nya inslag i form av bl a ett ordmoln för att beskriva de mjuka värden som turismen bidrar med. Programmet för Turismdagen är nu klart. Bland annat deltar Lars Haukeland, Swedavia, för att ge oss input om globala megatrender och flygutveckling.

Rader från VD
Naturen är en del av vår infrastruktur, men vem ska stå för notan?

Bara i Jämtland Härjedalen finns det ca 4 000 km vandringsleder. Leder som vi som bor här gärna använder, men som också är en stor reseanledning för besökare. Lederna och naturen nyttjas som aldrig förr, och så ser det ut i hela Sverige. Vår svenska natur har blivit kärnresurs i den växande besöksnäringen och en viktig del i den attraktivitet som lockar vid inflyttning och näringstillväxt.

Läs mer

Debattartikel Teres Gärdin: Naturen ska vara till för alla men vem betalar för slitaget? (GP)
Turismens nota – Jämtlands natur i kris (Dagens PS)
Turister sliter på Jämtlands natur Turistchef kräver pengar från regeringen (DN)
Turismen sliter ut naturen: “Kan behöva begränsa” (Omni)
JHT driver kampanj – vill ha mer statliga pengar (Travel News)
Länsturistchefen önskar ett politiskt rejält nationellt grepp (SVT)
JHT: Vandringslederna måste ses som en del av infrastrukturen (Besöksliv)

Mia är ny på JHT

“Jag är en utflyttad Skåning som bott i Jämtland i 15 år. De åren har spenderats i naturen, på fjället, sjön eller i skogen. Friluftsliv är det jag får energi av och därför försöker jag vara ute så mycket jag kan tillsammans med min man och våra två barn. Vi är sällan på en plats för länge utan reser gärna och utforskar nya, både inom regionen och utanför den.”

Läs mer

Lars Haukeland gästar Turismdagen

Lars superkraft är globala megatrender och hur de i sin tur påverkar resandet, särskilt flyget. Hans del i Turismdagen kommer även att beröra nya innovationer och omställning inom flygbranschen, och inte minst viktiga resenärs- och konsumenttrender. Vi välkommar även Landshövding Marita Ljung som talar om besöksnäringens roll för länet, representanter för politiska partier och deras syn på hur vi på bästa sätt kan ge besöksnäringen utrymme att utvecklas som motor för regionen. Betydelsen av att böcker och film utspelar sig i länet och hur det påverkar till besök och i förlängningen inflyttning.

Läs mer om Turismdagen och anmälningsinfo

Slutkonferens: Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0

Den 29 augusti hölls den avslutande konferensen för projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 (BRRU) i Hammarstrand. Under dagen summerades projektet och dess resultat, vi fick en guidning av Geopark Indalsälven och fick lyssna på ett inspirerande föredrag från Trolska skogen.

Läs mer

Höstprogram: Välkommen åter (export)

Tack vare JHT:s projekt Välkommen åter erbjuder vi en rad föreläsningstillfällen där du kan få veta mer om hur du kan agera för att bli/vara aktuell för utländska gäster. Det handlar både om produktutformning, kommunikation och marknadskunskap liksom ekonomi i anslutning till att vända sig till nya marknader, hållbarhetsmodeller och att kunna pitcha sitt budskap.

Läs mer 

Nya värden på JHT:s Infograf 

Årets infograf har kompletterats med ett ordmoln i ett försök att visa upp de värden som besöksnäringen representerar för oss i regionen och som är svåra att kvantifiera. Andra nyheter är antal Kultur- och turismaktörer utifrån inventeringen som genomfördes inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling samt så har vi lagt till att regionen nu har sin första Nationella Geopark: Geopark Indalsälven!

Läs mer 

Läs hela Jämtland Härjedalen Turism nyhetsbrev v35

Skip to content