Jämtland Härjedalen Turism på Turismdagen 2023.

JHT nyhetsbrev v44 2023

3 november, 2023
Text: Anne Adsten, JHT
Jämtland Härjedalen Turism på Turismdagen 2023.

Rader från VD om varför vi behöver bra statistik om turism. Slutrapport för Jämtland Härjedalen Turisms projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling. Årets turismföretagare 2023 är Geopark Indalsälven, Årets turismpersonlighet är Sofie Werner, Strövtåg och Årets hederspris gick till Andrea Wiktorsson, Storsjöyran. Martina är ny medarbetare hos Destination Vemdalen och Jämtland Härjedalen Turism har tagit del av en intressant rapport om Biltåg.

Rader från VD

Fakta om turismen, ett av våra viktigaste underlag

Vi är stolta över vår besöksnäring i Jämtland Härjedalen och det känns viktigt för oss att stoltheten kan backas upp av siffror och statistik.

Besöksnäringen är en stark medskapare till ett livskraftigt Jämtland Härjedalen. Den skapar arbetstillfällen, bidrar till attraktiviteten för hela regionen, utvecklar och bidrar till att bibehålla en levande bygd samt skapar stolthet och gemenskap bland de fast boende. 

Läs mer

Fakta om turismen 2023

Det senaste året har vi kompletterat våra fakta om besöksnäringen i regionen med en Fritidshusundersökning (hur många nätter lägger fritidshusägarna i regionen och vad spenderar de?), en Släkt- och vänundersökning (hur många nätter har bofasta i regionen haft vänner som övernattat) samt en ny så kallad Sprit-undersökning (spridningseffekter inom turism) för att undersöka hur turismberoende några av våra destinationer och kommuner är.

Läs mer

Slutrapport BRRU

Projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0, förkortat BRRU, avslutades sista oktober och nu finns en slutrapport i populärversion att läsa om resultaten av det tre år långa projektet.

Läs mer 

Årets turismföretagare 2023

Under den tredje Turismdagen som firades på Copperhill Mountain Lodge i Åre korades Årets Turismföretagare i Jämtland Härjedalen med motiveringen:

”Många besöksmål vill kunna bidra till hållbar utveckling och vara en hållbar attraktion som bidrar till naturvård, ökad kunskap och att föra människor samman. Kort sagt, att kunna verka som en sammanhållande kraft. Årets turismföretagare gör allt detta samtidigt som den stödjer forskning och utbildning och lockar till förundran och ödmjukhet för jordens långa historia.

Årets Turismföretagare är Geopark Indalsälven.

Läs mer

Årets turismpersonlighet och Årets hederspris 2023

Under Turismdagen 19e oktober delades även två nya priser ut, Jämtland Härjedalen Turisms Hederspris  och Årets Turismpersonlighet Jämtland Härjedalen
Hederspriset tilldelas någon/några som gjort skillnad för besöksnäringen nationellt/regionalt/lokalt och gick i år till Andrea Wiktorsson, Storsjöyran. Årets turismpersonlighet går till en person som verkar inom besöksnäringen och har ett hjärta förankrat i Jämtland Härjedalen och gick i år till Sofie Werner, Strövtåg.

Läs mer om Hederspriset
Läs mer om Årets Turismpersonlighet

Martina är ny hos Destination Vemdalen

Tänk att få möjligheten att arbeta med det som du har som intresse. Tänk också att det arbetet ligger på ett ställe där du älskar att vara. För Martina Widell har den drömmen blivit verklighet. När Destination Vemdalens tjänst som “Kommunikatör och eventkoordinator” kom ut sökte hon jobbet och fick det. Nu har hon kommit hem dit hon en dag bodde, i fjällen. Här får ni chansen att lär känna Martina mer.

Läs mer

Lovande studie om Biltåg

Biltåg kan vara ett medel för att minska turistresors miljöpåverkan då det kombinerar järnvägens energieffektivitet och låga utsläpp med bilens räckvidd, bekvämlighet och flexibilitet. Inom JHT-projektet Välkommen åter har vi tagit till oss en presentation av Albin Kvarnefalk som utrett möjligheter kring biltåg och ser stora kompletteringsmöjligheter till befintliga trafik.

Läs mer 

Höstprogram: Exportkunskap

Tack vare JHT:s projekt Välkommen åter erbjuder vi en rad föreläsningstillfällen där du kan få veta mer om hur du kan agera för att bli/vara aktuell för utländska gäster.

9 november Finska marknaden – Heli Blomberg, Almi
10 november Brittiska marknaden – Gabriel Dorch, Visit Sweden
15 november Exportdag – Marcus Eldh, Wild Sweden / Skogens konung
16 november Pitcha för utländsk marknad – Sven Brückman & Sandra Festin, Almi
22-23 november Tyska marknaden (obs två tillfällen) – Ehrenberg & Sørensen
29 november Danska marknaden – Mie Faarbech, Skistar
30 november Benelux marknaden (Nederländerna, Belgien, Luxemburg) – Gerlinde Anderberg, Visit Sweden

Läs mer 

Läs hela Jämtland Härjedalen Turism nyhetsbrev v44 2023

Skip to content