Eva Åslund Fjällhornet

JHT nyhetsbrev v5 2023

3 februari, 2023
Text: Anne Adsten, JHT
Eva Åslund driver anläggningen Fjällhornet i Ljungdalsfjällen. För henne är värdskap A och O. Foto: Håkan Lundqvist

Rader från VD Teres Gärdin på temat infrastruktur och särskilt tågtrafik till regionen. Unik släkt- och vänundersökning visar när det är mest poppis att besöka regionen. Ny pod med tema värdskap, Eva Åslund från Fjällhornet i Ljungdalsfjällen håller värdskap som det mest värdefulla för att få gäster att trivas och återkomma. Sammanfattning av workshop om samordning av vandringsleder. Inspirationssida för natur- och kulturturism i Jämtland Härjedalen. Hitta extrapersonal via nya appen Gigleer och gästnattsstatistik för kommersiella gästnätter i Jämtland Härjedalen för november 2022 visar en marginell ökning, +0%.

Rader från VD

“Antingen eller” måste vara “både och …”

I förra veckan fick jag tillsammans med övriga representanter från länet mötas i Riksdagens fina lokaler i Stockholm. Initiativet var gemensamt med Västernorrland och iscensattes av riksdagsledamot Saila Quicklund. Så, vad jag ville skriva om denna gång var helt självklart. Vår ordförande Bosse Svensson beskrev det så väl i lokaltidningen för några dagar sedan, så det får bli hans rader denna gång, som jag till fullo står bakom.

Läs mer

Pod: “Värdskapet är det viktigaste vi har” – Eva Åslund, Fjällhornet

God morgon! Har du sovit gott i natt?
Hoppas du får en fin stund tillsammans med vår podcast. Ett gott värdskap kan handla om något så enkelt som att le och vara trevlig mot den du möter, men vi gräver också lite djupare i ämnet i podcast-avsnittet!

Läs mer

Släkt- och vänboende i Jämtland Härjedalen 2022-2023

Tack vare projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 har Jämtland Härjedalen Turism kunnat utföra en historisk undersökning av antalet släkt och vänner som kommer på besök under ett år i Jämtland Härjedalen – en betydande del av Jämtland Härjedalens samlade besöksnäring. Via undersökningen syns tydligt vilka månader som är mer attraktiva för släkt och vänner att komma på besök.

Läs mer

Om: Organisering av vandringsleder

Den 23 januari 2023 hölls en workshop på Östersundstravet för att informera och öka kunskapen om projektet, som handlar om Nationella ramverket och organisering av vandringsleder, vilket kommer att vara en förutsättning för att erhålla framtida medel för ledutveckling. Ett trettiotal deltagare var på plats och representerades framför allt av mindre ledanasvariga föreningar.

Läs mer 

Inspiration om Natur- och kulturturism

En samlingssida om kultur- och naturturismen i Jämtland Härjedalen. Här hittar du länkar, filmer och artiklar som kan vara användbara för att lyfta, förklara eller berätta om natur och kultur kopplat till besöksnäringen i regionen.

Läs mer 

Hitta extrapersonal via Gigleer

Gigleer; Gig – Learning – Career skulle kunna beskrivas som framtidens platsbank. Appen är anpassad för en ny arbetsmarknad och dagens unga generation. Inom JHT-projektet Morgondagens medarbetare ingår att titta på ett system för lättare delning av extrapersonal och därmed även kunskapsdelning mellan turismföretag. Gigleer har potential att vara precis ett sådant system.

Läs mer 

Jämtland Härjedalen Turism 

  • Gästnattsstatistiken för november 2022 visar +0%
    Läs mer
Skip to content