Värdeguiden Jämtland Härjedalen Turism

JHT nyhetsbrev v8 2023

24 februari, 2023
Text: Anne Adsten, JHT
Den reviderade Värdeguiden har kommit som trycksak och även som nedladdningsbar pdf. Foto: Teres Gärdin

Rader från VD om turismens fortsatta behov av forskning. Pod med JHT:s Andreas Edholm och Johan Ericson om att regionens vandringsleder är en betydande del av infrastrukturen. Framtidens kompetensattraktion ska lösas branschöverskridande är en av slutsatserna från seminariet med samma namn. Oscar som läser turism på Masternivå är JHT:s praktikant under våren 2023. En ny artikel samlar allt du behöver för att kunna berätta om turismens betydelse för regional utveckling i Jämtland Härjedalen. Den nya reviderade Värdeguiden finns nu i både tryckt form och som nedladdningsbar pdf. Campingdagen II samlade ett gäng entusiastiska campingägare som gärna tar klivet mot att bli framtidens campingar i regionen. De kommersiella gästnätterna ökade preliminärt 4% under 2023 jämfört med tidigare året.

Rader från VD

Forskning är inte mossigt, forskning behövs för en närings bekräftelse

I många år nu har jag haft förmånen att sitta med i ETOURs referensgrupp, i min tidigare roll på Visita och nu i min roll här på JHT. ETOUR etablerades 1997 och är en av Sveriges ledande turism-forskningscentrum. Forskarna på ETOUR utvecklar och kommunicerar vetenskaplig kunskap om just turism och resande, med hållbar destinationsutveckling i fokus. Deras verksamhet innefattar bland annat samverkan med aktörerna i vår näring, och det är här min plats i referensgruppen kommer in.

Läs mer

Pod: “Vandringsleder är en viktig del av vår infrastruktur” – Andreas Edholm & Johan Ericson

JHT:s projekt Organisering av vandringsleder har visat att vi har 270 mil privat led i Jämtland Härjedalen. Hur säkerställer vi att de lederna kan underhållas för att klara av alla passerande kängor?

Läs mer

Framtidens kompetensattraktion i Jämtland Härjedalen 

Jämtland Härjedalen Turisms (JHT) projekt Morgondagens medarbetare tillsammans med Region Jämtland Härjedalens projekt “En attraktiv region” och Handelskammaren Mittsverige genomförde en kreativ dag 1:a februari 2023, där framtidens arbetsmodell för en mer samlad kompetensattraktion diskuterades.

“Vi behöver samverka branschöverskridande för en gemensam kompetensattraktion. Allt hänger ihop och ska hänga ihop. En inflyttad familj kan arbeta i olika branscher och olika kommuner oavsett var de bestämmer sig för att bo.”

Läs mer

Oscar gör praktik hos JHT

Oscar Dahlqvist heter jag och studerar sista terminen på det 2-åriga Masterprogrammet i Turism vid Mittuniversitetet i Östersund. Jag kommer från Borlänge i Dalarna, där jag också tog min kandidatexamen vid Högskolan Dalarna. Jag har alltid känt en dragningskraft norrut mot fjällvärlden och har under många år varit en frekvent besökare i Lofsdalen, Härjedalen. Jämtland Härjedalen är en region som enligt mig har allt, med Östersund som en levande och vacker stad, och som samtidigt har naturen och fjällen nära inpå.

Läs mer 

Nya Värdeguiden är här!

Nu är den här! Den reviderade värdeguiden som innehåller tips och råd för att skapa fler inkluderande upplevelser i Jämtland Härjedalen. Värdeguiden hjälper dig att omvandla sunda värderingar till konkreta handlingar för fler nöjda besökare, ökad hållbarhet och lönsamhet.

Läs mer 

Sammanfattning av Campingdagen 2023

Den 15 februari 2023 var det dags för den andra Campingdagen som samlade 28 deltagare från 12 campingar från hela Jämtland Härjedalen. På programmet stod bland annat en presentation av JHT:s inventering av campingar och ställplatser, information från Acamp och Camping Mittsverige/SCR, tips på energibesparing och workshops kring paketering.

Läs mer 

Samlingssida: Berätta om turism inklusive Jämtlandsmodellen

Jämtlandsmodellen har tagits fram inom projektet Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 för att lyfta fram besöksnäringen som en viktig basnäring för Jämtland Härjedalen. För att förklara modellen finns en film. På den här sidan finns också mer information samlad för den som vill berätta och beskriva besöksnäringens roll för utvecklingen i Jämtland Härjedalen.

Läs mer 

Vårprogram JHT 

Preliminärt program för seminarier, workshops och temadagar inom JHT:s pågående projekt samt basverksamhet våren 2023. Med reservation för ändringar.

15/3 TIC-dag, våravstämning (TIC = Turistinformationer och Turistcenter)
22/3 Inspirationsdag: Natur- och kulturturism (JHT Academy)
23/3 Nätverksträff Cykling
27/3 Föreningsstämma Jämtland Härjedalen Turism
20/4 Konkurrentanalys Jämtland Härjedalen, med MIUN turismstudenter
3/5 TIC-dag, inför sommaren
8-9/5 Campingstudieresa med Länsstyrelsens projekt för landsbygdsutveckling
10/5 Finansieringsdag i samarbete med ALMI (JHT Academy)

Jämtland Härjedalen Turism 

 • Gästnattsstatistik för december 2022 med preliminärt helårsresultat (+4%)
  Läs mer
 • Guldstjärnan 2022 för bästa serviceföretag till äventyrshuset Multichallenge i Östersund
  Läs mer
 • JH får störst utrymme i nya: Sveriges utbud av nya besöksmål och upplevelser våren och sommaren 2023 (Visit Sweden)
  Läs mer
 • Unik undersökning av släkt- och vänbesök för att påvisa turismens betydelse (Turismnytt)
  Läs mer
 • Annonsera lediga tjänster och sommarjobb inom JH besöksnäring via JHT:s mest lästa artikel
  Skicka Titel | Beskrivning | Mer info/Kontaktperson | Senaste ansökningsdatum

Se hela Jämtland Härjedalen Turism nyhetsbrev v8 2023 

Skip to content