logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
vatten fjäll skog sommar vy

JHT söker projektledare

11 januari, 2021
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Erika Ranbrandt
Dela på twitter
Dela på facebook
Dela på linkedin
Dela på email

Den pågående pandemin har bekräftat besöksnäringens stora betydelse för Jämtland Härjedalen och vi söker nu dig som vill arbeta med de här frågorna i ett nytt projekt under perioden januari 2021 till februari 2023: ”Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0”

Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0

Projektet ”Besöksnäringens betydelse för regional utveckling 2.0” innehåller fem huvudaktiviteter där merparten av arbetet kommer att utgå från en fördjupad förståelse av hur trender, omvärld och marknadens efterfrågan påverkas i en situation som den vi nu upplever. Med stöd i det ska sedan resurser läggas på frågor som innovativ produktutveckling, investeringsfrämjande och finansieringsfrågor, utveckling av nya och starkare affärsmodeller samt på hur vi på ett långsiktigt hållbart sätt kan fortsätta bjuda in våra gäster till att njuta av vår natur och vårt kulturarv.

Projektet pågår mellan januari 2021 och december 2023 och leds av Jämtland Härjedalen Turism, JHT i nära samarbete med bl a Etour vid Mittuniversitetet, Handelskammaren Mittsverige, Peak Region AB och en rad andra aktörer som redan knutits till JHT genom den påbörjade Masterplan Turism Post Corona.

Projektledaren vi söker

Projektplanen innehåller frågor som fördjupad förståelse för hur trender, omvärld och marknadens efterfrågan påverkats och för hur vårt arbete med produktutveckling, investeringar och starkare affärsmodeller behöver fortsätta utvecklas och därför ser vi gärna att du har ett starkt intresse för dessa teman. Som projektledare har du direkt ansvar under VD för att arbetet drivs framåt. Du ska ha erfarenhet av tidigare EU-projekt, gärna turismutbildning från universitet eller motsvarande, god kännedom om Jämtland Härjedalen, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska och en stark vilja att hitta kreativa lösningar för att utveckla besöksnäringen i Jämtland Härjedalen.

Läs gärna mer om projektet.

Välkommen med dina frågor eller din ansökan till Teres Gärdin, VD för JHT fr o m 1 februari 2021, tel: 070-3091789, senast 25 januari 2021.

Annons hos Arbetsförmedlingen.

Skip to content