Mats Forslund Foto: Mårten Wikner

JHTs VD om rådande läge – Covid-19

18 mars, 2020
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism. Foto: Mårten Wikner

I den situation som råder så vill vi från JHT:s sida först uttrycka respekt och förståelse för de som verkligen drabbas av sjukdom eller oro. Med det uttryckt så kan vi konstatera att besöksnäringen inklusive transportsektorn sannolikt är bland de näringar som påverkas allra mest. Det går heller inte att bortse från de hälsoeffekter som kan uppstå av oro för sitt företags framtid och för anställdas möjligheter till utkomst. Många företag har det tufft nu och syftet med det här extra nyhetsbrevet är att berätta om hur vi och andra i vårt nätverk strävar efter att ändå göra det bästa av situationen. Så länge, gör vad du kan för att stödja ditt lokala företag!

Löpande kontakt med destinationerna

Vi har löpande kommunikation med vår styrelse (representanter för de flesta av regionens destinationer, Region Jämtland Härjedalen och våra kommuner) för att så långt det är möjligt få en översikt över situationen och hjälpa varandra i kommunikationen internt och externt och för att samla upp frågor som vi behöver föra vidare till andra aktörer. Vi uppdaterar kontinuerligt informationen via www.jht.se och i vårt nyhetsbrev. Här har vi också information om var den myndighetsinformation som vi utgår ifrån finns som t ex Folkhälsomyndigheten, UD och 1177 Vårdguiden.

Öppna skidanläggningar i Jämtland Härjedalen

Medan Norge har stängt alla sina skidanläggningar så är verksamheten fortsatt igång på våra fjälldestinationer men på ett anpassat sätt med hänsyn till den rådande situationen. Privatbokningarna snarast ökar medan konferenssidan minskar vilket i hög grad ställer till det även för aktivitetsföretagen. Ett tydligt önskemål med anledning av detta är att sjukvården hålls igång som vanligt på de aktuella destinationerna och ett budskap till företagen är att de i nuvarande läge så långt som möjligt håller på avbokningsreglerna och inte är för snälla helt enkelt. Så här informerar Skistar på sin hemsida.

Transportsektorn drabbas hårt

I media beskrivs löpande situationen inom transportsektorn och de flesta har säkert nåtts av de neddragningar som görs inom alla trafikslag, hittills med undantag för nattågen kopplat till intresset för att besöka våra fjälldestinationer. För detaljer och uppdaterad information hänvisar vi till respektive företag, t ex: Swedavia, SJ, Snälltåget.

Internationell trafik till regionen

Internationell trafik påverkas naturligtvis också och här har easyJet beslutat att delvis dra ner på trafiken under resten av säsongen. Då det händer saker fort så är det säkrast att besöka www.easyJet.com för rätt information. Som ni säkert också uppmärksammat så har Norge nu stängt sin gräns vilket betyder att Trondheims flygplats nu inte är att räkna med vilket naturligtvis också påverkar vårt samarbete inom Interreg-projektet Welcome! I kölvattnet av den här situationen är också en rad planerade press- och agentbesök pausade med målsättningen att de genomförs senare.

infrastruktur resa äventyr internationellt. Foto: Mats Forslund
Åre Östersund Airport, easy Jet. Foto: Mats Forslund

Möte mellan handelsministern och besöksnäringen

Efter det möte som Handelskamrarnas VD:ar hade med handelsministern fredag den 13e mars, genomfördes 16e mars i regi av Handelskammaren Mittsverige i samarbete med bl a JHT ett videokonferensmöte med ett 30-tal turistföretagare och andra aktörer från Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Insikten hos ministern om besöksnäringens stora utmaningar är tydlig och ett syfte med mötet var att skicka en hälsning från regeringen till näringen om att man verkligen jobbar med frågan. Ett annat syfte var att fånga upp angelägna frågor att ta tillbaka till ministern vid ett uppföljningsmöte inom ca en vecka.

Exempel på viktiga frågor som lyftes vid mötet var:

  • Snabbare handläggning av företagsstöd för att kunna genomföra investeringar när ordinarie verksamhet står stilla. Det är viktigt för att kunna ha ännu bättre förutsättningar när det vänder.
  • Satsningar på kompetensutveckling av personal och kommande behov av investeringar eller stärkta samarbeten under tiden som verksamheten står stilla.
  • Lägre turismmoms under de kommande 6 – 12 månaderna (Norge har nu infört en sänkning av moms på bl a persontransport och hotell från 12 till 8% – Läs om Norges “Krisepakke” här)
  • Differentiering av rådande eventförbud med max 500 personer, beroende på om de genomförs utomhus eller inomhus.
  • Begränsning i tid avseende beslutet om max antal deltagare i event.

Exempel på rekommendationer till turistföretagen:

  • Oro styr beteenden så sträva efter att skapa en så trygg miljö som miljö som möjligt för gästen.
  • Om möjligt, avboka inte kommande event för tidigt utan invänta status så länge det går.
  • Se på hur ditt företag kan bidra i en krissituation.

Regeringens krispaket

16e mars presenterades krispaketet från regeringen tillsammans med stödpartierna som i korthet innebär att staten tar över sjuklöneansvaret under två månader, står för halva lönekostnaden vid korttidspermittering och ger företagen anstånd med att betala in skatt. En primär målsättning bör vara att säkra företagens likviditet utan att bygga oöverstigliga skuldproblem på sikt. Se mer här

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen i regionen har upprättat en sida där företag/organisationer kan göra en varselanmälan när det finns risk för uppsägning av fem eller fler anställda inom länet, för att på så sätt ha översikt. Arbetsförmedlingens sida med information till arbetsgivare hittar du här

Region Jämtland Härjedalen

I dialog med regionen har vi fått tydliga utfästelser om en hög ambition att medverka i den situation vi nu befinner oss i. Vad det mer exakt kan bestå i får vi, och regionen själv förstås, återkomma till men bl a pågår diskussioner om möjligheterna att nyttja olika finansieringskällor till insatser.

Samla information och fakta

I flera destinationer har man tagit initiativ till att samla in information från sina medlemmar om hur läget är. Som ett komplement till detta ser vi ett behov av att systematiskt och långsiktigt samla information kring de ekonomiska och personella konsekvenserna, men mycket möjligt även andra frågor.

Det här är en angelägen fråga även för Region Jämtland Härjedalen och Arbetsförmedlingen som vi haft första samtal med. Även Visita och Etour liksom Destination Östersund finns med i dialogen om hur vi kan och bör agera gemensamt. I mötet kopplat till dialogen med handelsministern framfördes flera mer långsiktiga tankar och bl a i de sammanhangen kommer det att bli viktigt att ha bra underlag och argument på plats.

Annan bra information under omständigheterna

Visita Arbetsgivarguiden – Covid-19 (för medlemmar)

UNWTO – World Tourism Organization – Covid-19

NHO Reiseliv (den største interesseorganisasjonen for reiselivet i Norge) – Covid-19

Naturturismföretagen – Covid-19

Handelskammaren Mittsverige – Covid-19

Verksamt.se har bra information för arbetsgivare under omständigheterna. Läs här

Till sist en text från JHTs Instagramflöde 

“There´ll come another day. Several countries now advise their citizens against all but essential travels. Have faith and keep dreaming of brighter days with sun and snow. Use the time to draw plans for your next adventure.

Most lifts and ski areas at Swedish ski resorts are still open. Management take extra precautions at all destinations based on current recommendations from the Public Health Authority of Sweden. Focus is on safety and the well-being of both employees and guests.

To feast your travel nerve, here are 25 bucket list ideas for a winter vacation in Sweden.

#bokaominteav #postponedontcancel

 

Synpunkter, frågor eller tips?

Hör gärna av dig till Mats Forslund  eller 070-3772576.

 

Hälsningar

Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism

 

Skip to content