Teres Gärdin VD Jämtland Härjedalen Turism Anne Adsten

JHTs VD Teres Gärdin är ordförande i nya Regionala Nätverket för Besöksnäring & Turism

21 januari, 2022
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Teres Gärdin VD Jämtland Härjedalen Turism. Foto: Anne Adsten

Vid en konstituerande stämma fredagen den 14e januari 2022 har 17 regionala turistorganisationer beslutat att formalisera sitt tidigare informella nätverk, genom bildandet av den ideella föreningen Regionala Nätverket för Besöksnäring och Turism. Jämtland Härjedalen Turisms VD Teres Gärdin utsågs vid mötet till föreningens första ordförande.

En enad kraft för gemensamma frågor

Föreningens arbete och samverkan baseras på gemensamma sakfrågor och fungerar därmed som en aktiv plattform med syftet att vara en samlande kraft. De regionala destination management-organisationerna, alternativt motsvarande strukturer hos den regionala utvecklingsansvariga eller organisationer med regionalt uppdrag inom besöksnäring och turism, bidrar tillsammans till en positiv utveckling av Sveriges besöksnäring och turism.  Målet är att uppnå en ökad transparens, erfarenhetsutbyte och kunskapsdelning mellan medlemmarna och föreningens intressenter. Detta uppnås genom att föreningen är den självklara plattformen i relevanta nationella samverkanssammanhang och kan agera både strategiskt och operativt och driver en tydlig kommunikation med föreningens intressenter. Föreningens medlemmar är regionala turistorganisationer.

Föreningen ska inte ersätta andra nuvarande organisationer med intresse i eller som representerar besöksnäringen i landet (exempelvis branschorganisationer eller motsvarande).

“Målsättningen med styrelsens kommande arbete under året är att samverkan ska lyfta besöksnäringen i hela landet, det avser vi uppnå med stor transparens och delaktighet”, säger Teres Gärdin, Ordförande för den nybildade föreningen.

JHTs VD Teres Gärdin är föreningens första ordförande

Den konstituerande årsstämman har utsett följande styrelse:

  • Ordförande: Teres Gärdin, VD Jämtland Härjedalen Turism
  • Vice Ordförande: Oskar Wijk, VD Destination Småland AB
  • Ledamot: Ola Lindgren Nilsson, VD Stua
  • Ledamot: Annika Fredriksson, VD Swedish Lappland
  • Ledamot: Helen Berg, VD Smålandsturism AB

Kontaktperson:

Teres Gärdin Ordförande Regionala Nätverket för Besöksnäring & Turism
Jämtland Härjedalen Turism
+46 (0)70 309 17 89

JHT Pressrum, inklusive pressbilder.

Jämtland Härjedalen Turism

Jämtland Härjedalen Turism (JHT) ekonomisk förening bildades 1995 och är en samverkansplattform för utveckling av besöksnäringen i Jämtland Härjedalen. JHT företräder besöksnäringen i regionen i nationella och internationella sammanhang och samverkar med regionens destinationer och turismföretag, med företrädare för offentlig sektor, intresseorganisationer m fl. I föreningens styrelse finns företrädare för regionens besöksnäring, Mittuniversitetet samt representanter från Region Jämtland Härjedalen.

Skip to content