logo-eu-jordbruks-fond-250x200-optz
Foto: Experience Arjeplog

Kompetenshöjning för snöskoterguider

27 augusti, 2020
Text: Andreas Edholm, JHT
Foto: Experience Arjeplog

JHT söker projektmedel från Tillväxtverkets extra utlysning för att höja kompetensen bland snöskoterguider i Sverige. Ett projekt som kan öka konkurrenskraften för snöskoterföretagare i Jämtlands, Dalarnas, Västerbottens och Norrbottens län.

Skoterföretagare märkta av situationen

Huvuddelen av medlemmarna i föreningen är små företag som har drabbats hårt av coronapandemin. Medlemmarna finns jämnt fördelade över fjällkedjan från Sälen i söder till Kiruna i norr. Det är nu viktigare än någonsin att branschen höjer sin kompetens för att också uppfylla Konsumentverkets regler och riktlinjer för snöskotersafaris. Faktum är att hittills så har en sådan utbildning som Konsumentverket hänvisar till i sina riktlinjer saknats. En arbetsgrupp har därför bildats med några av Sveriges mest erfarna snöskoterguider. Arbetsgruppen har under det senaste året tagit fram ett upplägg för en guideutbildning med diplomering för att höja kompetensen inom branschen och garantera säkra och trygga tjänster utifrån Konsumentverkets riktlinjer. Utbildningsmodellen är nu redo att genomföras i skarpt läge efter att två pilotomgångar genomförts under förra vintern.

En utbildning för ökad konkurrenskraft

Med anledning av pandemin och dess negativa effekter rent ekonomiskt för företagen så är det ännu viktigare för branschens överlevnad att vi nu kan genomföra den här kompetenshöjningen som inledning på vintersäsongen 20/21. Projektet kommer också att ge kringeffekter inför framtiden då utbildningen med diplomering bidrar till en högre status inom branschen och på marknaden samt att konsumenten får lättare att välja den aktör som kan påvisa den kompetens som krävs för att erbjuda en säker tjänst och en bra upplevelse.

Utbildningens innehåll bygger inledningsvis på en enkät och dialog med medlemmarna i föreningen samt en förankring inom Nationella Snöskoterrådet, Fjällsäkerhetsrådet, Konsumentverket, SIS, SNOFED och SSCO.

Det övergripande syftet med projektet är att höja kvalitets- och säkerhetsnivån samt konkurrenskraften för hållbar snöskoterturismen i Sverige.

Mål för snöskoterguide-projektet

Målet är att förankra och befästa den framarbetade utbildningsmodellen och att minst 100 snöskoterguider ska erhålla en grundläggande utbildning med diplomering under oktober 2020 till januari 2021. Utbildningsmodellen ska sedan kunna användas kommande år för att utbilda och diplomera fler guider och nyanställda inom branschen.

Utbildningen är tänkt att genomföras både som web-utbildning för de teoretiska momenten och på plats i Sälen, Funäsdalen, Åre, Arjeplog och Kiruna för de praktiska momenten. 

Utbildningens tänkta huvudman

Aktörer inom snöskoterturismen har sedan september 2019 samlats i föreningen “Branschorganisation för hållbar snöskoterturism” som driver branschens viktiga utvecklingsfrågor som kompetens- och affärsutveckling. 

 

Mer information: Andreas Edholm, JHT

Skip to content