sjö äventyr fiske sommar vatten

Kompetensutveckling Swetourgruppen

23 maj, 2016
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Lars Häreblad

Branschråd för arbetsmarknads- & kompetensfrågor

I strategin för besöksnäringen i Jämtland Härjedalen är kompetensutveckling ett högt prioriterat område. Det är redan idag konkurrens om duktiga medarbetare på arbetsmarknaden och dessutom finns stora utmaningar med att matcha de arbetssökande med de jobb som finns. Utmaningarna kommer med all säkerhet också att öka och då besöksnäringen är en näring i stark tillväxt både i Jämtland Härjedalen, i landet i övrigt och internationellt så är det viktigt att vi jobbar med frågan.

För att gemensamt arbeta med frågorna bildades för några år sedan den så kallade Swetourgruppen som också utgör ett branschråd för arbetsmarknads- och kompetensfrågor och uppdraget är enkelt uttryckt att identifiera olika behov och att ta initiativ till olika lösningar, inkl att på olika sätt bidra till att möjligheterna till jobb och karriär i branschen kommuniceras ut allt bättre. I gruppen som hålls samman av Jämtland Härjedalen Turism ingår även Arbetsförmedlingen, Visita, Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, Campus Åre, Jämtlands gymnasieförbund och Härjedalens kommun. Lite beroende på vilka frågor som är aktuella så deltar ibland även representanter för destinationerna, SkiStar, andra kommuner eller andra parter.

För mer info: Mats Forslund

Skip to content