Adventure Sweden

Plattformen Adventure Sweden

27 mars, 2017
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Tomas Meijer

Adventuresweden.com – intressestyrd inspiration

Med fokus på de starkaste upplevelserna i kategorierna friluftsliv, kulturism och gastronomi är adventuresweden.com den huvudsakliga plattform som JHT arbetar med gentemot turoperatörer, media, transportörer m fl och som ska stärka attraktionskraften för Jämtland Härjedalen.

På adventuresweden.com paketeras upplevelser för att locka främst internationella, men även nationella intressenter och svara upp mot nya resebeteenden och trender genom inspirerande och intresse-styrd kommunikation. Målet är i förlängningen att få skidåkare, fiskare, vandrare, kulturintresserade och foodies från många håll i världen att vilja resa till destinationer i Jämtland Härjedalen. Hundspann genom snötunga skogar, möten med såväl samisk kultur som fjällrävar, gastronomiska smakupplevelser och skidåkning i den svenska fjällvärlden är upplevelser som utan tvekan platsar på den internationella arenan. Genom adventuresweden.com sätts äventyr och resmål i Jämtland Härjedalen på kartan i den stenhårda konkurrensen med andra stora äventyrsdestinationer världen över.

Progressivt arbete och ett ansvarsfullt förhållningssätt till natur och kultur ligger som en röd tråd genom satsningen – att belysa det gemensamma ansvaret för att bevara känsliga områden för framtiden är avgörande för långsiktig utveckling och ligger helt i linje med de ökade krav som finns hos kommande generationer. Med rätt hantering är Norden och Jämtland Härjedalen en långsiktig vinnare och vi har stora möjligheter att fortsätta utveckla besöksnäringen på ett ansvarstagande sätt för att vara det självklara valet för naturbaserade upplevelser även i framtiden.

Adventuresweden.com är den digitala plattform JHT utgår från men modellen avspeglar sig även i andra digitala kanaler och arbetssätt. För att nå ut med budskapet på ett internationellt plan strävar vi efter att hitta smarta och effektiva samarbeten tillsammans med influencers, ambassadörer och partners inom olika intressegrupper. Artiklarna används t ex vid kontakter med turoperatörer och transportörer för att visa exempel på Jämtland Härjedalens utbud och på sikt få fler att arrangera resor till regionen. Artiklarna används oxå som exempel för media kring vilka ämnen som finns att fördjupa sig kring när det gäller Jämtland Härjedalen. En strävan finns att förnya sajten gradvis i den takt intressant material (texter och bilder) finns att tillgå.

Drift & finansiering

Adventuresweden.com drivs av Jämtland Härjedalen Turism i samarbete med destinationerna i Jämtland Härjedalen. Finansieringen för att starta upp sajten kom bland annat från Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

adventuresweden.com

Skip to content