Infopoint vildmarksvägen strömsund

Mer än 90 InfoPoints hjälper gästen till rätta i Jämtland Härjedalen

9 augusti, 2018
Text: Anne Adsten
InfoPoint i Strömsunds kommun. Foto: Strömsunds Turistinformation

Från sommaren 2018 finns nu över 90 InfoPoints som förstärker värdskapet i Jämtland Härjedalen och visar gäster vägen till en berikad upplevelse. I och med detta finns stora chanser att gästerna gör mer och stannar längre i vår region än de från början tänkt sig, vilket en gästundersökningen 2017 visade.

En InfoPoint är en bemannad turistserviceplats utmärkt med det vit/gröna InfoPoint-märket. Det kan till exempel röra sig om en butik, ett hotell eller restaurang som kan ge turistisk information där besökarna är. Ansvaret för att InfoPoint-märket används korrekt ligger hos en auktoriserad Turistinformation eller Turistcenter. Se mer information om InfoPoints hos Visita.

Turistinformationerna och Turistcentren i Jämtland Härjedalen har nu initierat och coachar över 90 serviceställen som utöver sin ordinarie verksamhet även tycker att det är givande att vara värdar och berätta mer om sina närområden för nyfikna gäster. Arbetet med att arbeta fram fler InfoPoints som ett led i att öka stanntid och att få våra gäster att känna sig extra välkomna är en del i JHT-projektet Framtidens Besöksservice i Jämtland Härjedalen (projektmedel genom Landsbygdsprogrammet & Länsstyrelsen Jämtlands län).

Mer information: Anne Adsten, JHT

Skip to content