logo-reg-jh-360x100-optz
logo-eu-reg-utv-fond-250x200-optz
Temadag stöd och rådgivning hos Almi

Möjligheter till stöd och rådgivning för besöksnäringsaktörer

20 juni, 2023
Text: Jonas Herjeby, Jämtland Härjedalen Turism
En av träffarna gjordes i samverkan med Almi i deras lokaler i Östersund. Foto: Jonas Herjeby

Ett av spåren inom JHT:s projekt Besöksnäringens roll för regional utveckling 2.0 är att stärka regionens besöksnäringsaktörers konkurrenskraft genom att bland annat underlätta för dem att få finansiering och att lotsa de som har en idé. Därför genomfördes under våren två tillfällen på tema stöd och rådgivning där aktörer fick både information, handfasta tips och hjälp att utveckla sina tankar och idéer. Här är en sammanställning från träffarna.

10 maj 2023 – Temadag med Almi, Leader och Handelsbanken

Almi

Finansieringsrådgivaren Anders Ingebrand från Almi gav en presentation om vad det kan hjälpa till med. Att kunna visa upp eget kapital och ett hållbarhetstänk var något som Anders lyfte fram som viktigt att tänka på när man ska söka lån och via Almi kan man därför få hjälp att titta på lönsamheten och lägga upp en handlingsplan för verksamheten, att förstå risker och utmaningar och att visualisera ekonomin för att lättare förstå resultat- och balansräkning.

Almi erbjuder också egna finansieringsmöjligheter och kurser, seminarier, guider och mallar för företagare. Det går även att boka in sig för kostnadsfri rådgivning för att bland annat få hjälp med att göra en hållbarhetsanalys av verksamheten som kan ligga till grunden för företagets hållbarhetsstrategi. Flera av deltagarna under dagen berättade om att deras gäster och besökare allt mer frågar efter hur aktörerna arbetar med hållbarhet, framförallt om det är företag som vill boka konferenser, och att det är viktigt att tänka kring hur man kommunicerar sitt hållbarhetsarbete.

Handelsbanken

Från Handelsbanken deltog Hans Albert Lindgren och pratade om vad som kan vara bra att ha med sig inför ett besök hos banken. Han lyfte tre delar som är viktig att ha tänkt igenom; historik (bakgrund), affärsplan (nuläge) och budget (framtid). Med andra ord hur ser er historia ut, varför vill ni göra det här och varför på det här sättet? Hur ser affärsplanen ut och vilken produkt eller råvara är det ni vill förädla? Hur är det paketerat och hur ska ni tillgängliggöra det och för vem? Finns det någon unicitet och hur vill ni lyfta fram det?

Hans Albert visade ett exempel på förädling av en råvara och hur man nyttjat uniciteten med Voss-vatten. Det är en flaska med 800 ml vatten från Voss i Norge, vatten som kostar cirka 3 öre per liter ur en vanlig kökskran. Rätt paketerad och marknadsförd så säljer den flaskan för 249,90 på Amazon.

Leader Grogrund

Leader är en metod för landsbygdsutveckling och runt om i Europa finns olika Leader-områden. Leader Grogrund är ett av de tre områden som finns i Sverige och täcker Åre, Krokom, Berg, Östersund och Härjedalens kommuner. I Jämtland Härjedalen finns även Leader 3sam (Strömsund och Ragunda) och Leader Mittland Plus (Bräcke och kommuner i Västernorrlands län). Med den här dagen var Ingrid Hedlund från Leader Grogrund.

Leader-metoden bygger på att utveckling bäst görs av de som faktiskt lever och verkar på platsen och medlen kommer från Europeiska jordbruksfonden. Projekten som får stöd ska ha en bred allmännytta för platsen och bygga på samarbete och att skapa en attraktiv landsbygd genom att utveckla nya produkter, tjänster, servicelösningar eller verksamheter inom kultur eller fritid. Projekten ska även bidra till att fler projekt drivs av ungdomar under 25 år och bidrar man dessutom till en långsiktig samverkan på platsen så prioriteras ansökan. Beroende på hur mycket medel man söker kan man få upp till 100% finansiering.

Kontaktuppgifter och mer information om Leader och ansökningsperioder finns i länkarna ovan.

 

Stödmöjligheter via Region Jämtland Härjedalen
Företagsstöd, projektstöd och stöd till kommersiell service är några av de möjligheter till stöd man kan få via Region Jämtland Härjedalen.

7 juni – Temadag med Region Jämtland Härjedalen

Tyvärr kunde inte regionen medverka vid det första tillfället den 10 maj och efterfrågan från flera aktörer var stor på att få mer information om vilka stöd de kunde erbjuda. Därför anordnade vi i samverkan med Region Jämtland Härjedalen ännu ett tillfälle, med fokus på just vilka möjligheter som finns via regionens organisation. Träffen hölls som ett hybridmöte för att så många som möjligt skulle kunna delta, både på plats i JHT:s lokaler och digitalt via Zoom.

Träffen spelades även in och den videon finns att se längst ned på sidan.

Stöd för kulturskapare och arrangörer

Kulturarvet och kulturella evenemang är en viktig del i vår regions besöksnäring. På plats hade vi Jimmy Eriksson och Kerstin Pettersson Schaletzky som gick igenom vilka typer av ekonomiska stöd som går att få för kulturaktörer via regionen och det handlar om tre olika stöd; kulturstöd, verksamhetsbidrag och stipendier. Stöden delas ut i form av bidrag och ska användas till både traditionella och nya former av konst och kultur och ska även bidra till att uppnå målen i den regionala kulturplanen.

Kulturstöden ska bidra till att möjliggöra både deltagande i och skapande och utövande av kultur i hela Jämtland Härjedalen. De kan sökas av professionella kulturskapare, föreningar, organisationer, övriga aktörer och även av barn och unga.

Verksamhetsbidragen är inte ett aktivitetsstöd, utan ett generellt stöd för att bidra till en organisations administration, utveckling, utbildning och samverkan. Bidragen ska hjälpa en organisation att kunna utvecklas och självständigt bedriva sin verksamhet.

Stipendierna och olika kulturpris finns för att uppmuntra och stödja verksamheter och aktörer inom konstnärliga och kulturella områden, som teater, musik, litteratur, slöjd, film, kulturarv med mera. Arbetsstipendier ska göra det möjligt för professionella och yrkesverksamma kulturskapare att under en period kunna ägna sig åt sitt konstnärliga arbete.

Mer information om kulturstöden och kontaktuppgifter finns på Kultur Jämtland Härjedalen.

Företags- och projektstöd

Regionen har även möjlighet att via regionala utvecklingsmedel även ge företags- eller projektstöd. Om detta fick vi höra mer om av Berit Fält och Per Lundkvist Molin. Stöden finns i tre olika typer; företagsstöd, projektstöd eller stöd till kommersiell service. Gemensamt för alla stöden är att den som söker förhåller sig till de hållbarhetsmål som är satta.

Företagsstöden riktar sig till enskilda företag och ska främja hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft. Stöden finns att söka under hela året, men kan variera från år till år och företaget som söker ska ha sitt säte och sin verksamhet i regionen.

Projektstöden ska bidra till att uppnå målen som finns för den regionala utvecklingspolitiken. Det som är viktigt för projektstöden är att projekten ska vara avgränsade från den ordinarie verksamhetens ekonomi, tid och arbetsinsats och kan inte vara ett driftstöd för verksamheten. Att ha en dialog med handläggarna inför och under ansökningsprocessen är viktigt för att det ska gå så smidigt som möjligt och för att se till att alla krav uppfylls.

Stöd till kommersiell service kan ges för att bidra till att det ska finnas dagligvaror och drivmedel i de mer glest befolkade områdena. Även det här stöden ska bidra till att målen i den regionala utvecklingspolitiken uppfylls.

Mer information och kontaktuppgifter finns att hitta på sidorna Projektstöd och Företagsstöd.

Samhällsutveckling

Det finns även möjlighet att ta hjälp av regionens strateger för att bolla idéer, få kontakter eller att skapa mötesplatser, berättade Linda Forss. Timbanken är ett annat sätt att ta hjälp där man kan få 5 timmar kostnadsfri rådgivning per år från ett 50-tal olika rådgivare inom exempelvis affärsutveckling, juridik, marknadsföring eller produktutveckling. Timbanken är ett samarbete mellan regionen och länets kommuner och mer information finns på Timbankens hemsida.

Via regionen finns även något som heter Landsbygdspotten. Det är en årlig utlysning för företag och organisationer i Jämtland Härjedalen som i ett avgränsat projekt vill göra något som stärka landsbygdsföretag. I år är sista ansökningsdag den 15 september och totalt i potten finns 500 000 kronor som ska delas ut till olika ansökningar. Mer om det stödet och villkoren finns att läsa om på den här sidan.

Under eftermiddagen fanns även möjligheten att stanna kvar och få fördjupad information om de olika stöden och ha ansökningsverkstad med Linda Forss från regionen, vilket några av aktörerna nappade på.

Mer information om de olika stöden finns dels i presentationen från Region Jämtland Härjedalen och dels i filmen från träffen den 7 juni här nedanför.

Zoom-inspelning Regionala stöd Region Jämtland Härjedalen 7 juni 2023
Skip to content