cykling Funäsdalen skog fjäll

MTB-cykling i Tillväxtverkets utredning om cykling

19 januari, 2018
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Anette Andersson

Tack vare input från JHT & Region Jämtland Härjedalen

Tillväxtverkets utredning om turism- och rekreationscykling i Sverige är en del i regeringens nationella cykelstrategi med syfte att skapa en samlad bild av hur cyklingen ser ut i dag och hur den kan utvecklas, skriver Tillväxtverket i sitt pressmeddelande.

Vid Tillväxtverkets kartläggning reagerade JHT och Region Jämtland Härjedalen på att MTB-cyklingen inte räknades in. Tack vare input från cykeldestinationer i Jämtland Härjedalen så kunde en snabb rapport överlämnas till Tillväxtverket från Jämtland Härjedalen Turism och med hjälp av Region Jämtland Härjedalen inkluderades därmed även MTB-leder i utredningen.

I rapporten kan man nu läsa att Tillväxtverkets kartläggning visade att det finns många cykelleder över 65 kilometer i södra och mellersta Sverige. Samt att det ökande intresset för mountainbike innebär utvecklingsmöjligheter för de delar av Sverige som har/önskar utveckla leder i skog och natur.

Tillväxtverket skriver vidare att det finns stora möjligheter till ökade intäkter och sysselsättning över hela landet med positiva effekter i form av förbättrad folkhälsa och en mer hållbar inhemsk turism. Tillväxtverket listar även exempel på åtgärder som behövs för att denna potential bättre ska gå att ta till vara.

Läs Tillväxtverkets slutrapport via Download-knappen nedan.

En Nationell konferens om cykelturism anordnas i Göteborg för att följa upp rapporten 10-11 april 2018. Läs mer om program och föreläsare här.

Skip to content