Vandring Niclas Vestefjell

Nattågstrafiken efter 2020

9 april, 2019
Text: Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism
Foto: Niclas Vestefjell

Nuvarande upphandling av nattågstrafiken till vår region löper ut i december 2020. Därför har regeringen gett Trafikverket i uppdrag att förbereda en upphandling av trafiken från och med januari 2021. I augusti 2019 ska regeringen enligt nuvarande planering ge Trafikverket det slutliga uppdraget att genomföra upphandlingen. Efter en diskussion i den styrgrupp som regionen leder avseende nattågsfrågan så har vi på JHT tillsammans med en arbetsgrupp bestående av även regionen, Åre destination, STF och Handelskammaren tagit fram ett underlag som tydliggör hur vi gemensamt i vår region ser på vilka krav det kommande upphandlingsunderlaget bör innehålla.

Underlaget är förankrat i styrgruppen för nattågsfrågan och i korthet handlar det bl a om fortsatt trafik till regionen från Göteborg, bättre samordning med trafiken till Norrbotten, en möjlighet till förlängning till Trondheim och krav avseende frågor som kontinuitet och kvalitet. Underlaget som du kan läsa via pdf:en nedan överlämnades av regionrådet Elise Ryder Wikén till infrastrukturminster Tomas Eneroth och Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon vid Järnvägsforum som genomfördes i Åre 2-3 april 2019.

Om du har frågor så kontakta gärna Mats Forslund.

Skip to content