Hede hembygdsgård Olivia Söderlund

Nya idéer inom natur- & kulturturism

5 april, 2022
Text: Jonas Herjeby, JHT
Vacker entré av typen “Barfred” vid Hede hembygdsgård. Foto: Olivia Söderlund

I projektet, Besöksnäringens roll för regional utveckling, hos Jämtland Härjedalen Turism fanns möjlighet att söka support för att förverkliga nya aktiviteter inom natur- och kulturturism under sommaren 2022. Följande aktörer valdes ut bland de sökande och här kommer en presentation av vad de kommer att göra.

Vemdalens Hembygdsförening Victoria Forsberg
Djuren har släppts ut ur Lekladugården och får en spa-behandling. Foto: Vemdalens Hembygdsförening, Victoria Forsberg

Möjlighet att pröva nya idéer

Aktörerna får möjlighet att lägga ett avtalat antal arbetstimmar för att förverkliga planer som ska leda till att nya aktiviteter inom natur-/kulturturism genomförs med potential att leva vidare av egen kraft efter uppstartsperioden. Det kan röra sig om att en nyckelperson behöver ta tjänstledigt för att aktiviteten ska kunna genomföras i initialskedet, eller det kan röra sig om att anlita utbildad eller certifierad personal av något slag.

Fors hembygdsförening – kägelbanan väcks till liv

Under juli månad kommer Fors hembygdsförening att ha personal som sköter och kan visa kägelbanan och lekkiosken under helgerna när serveringen är öppen. De kommer också att anordna tävlingar och aktiviteter på kägelbanan och åka på ett studiebesök till Meåfallet. 

Hede hembygdsförening – upplevelsestig

Projektet handlar om att göra en upplevelsestig inne på Hede hembygdsgård. Stigens informationstavlor sätts upp på milstolpar av gjutjärn och trä efter gamla förlagor. Föreningen kommer även att göra informationstavlor om byarna runt omkring Hede socken. Vandringen sker inne på området, men i fantasin börjar vandringen i Hedeviken och slutar i Råndalen. Alla kan gå vandringen, möjlighet skall finnas att köpa ett litet häfte där samma information som finns på skyltarna finns för att göra informationen tillgänglig även för dem som inte kan tillgodogöra sig den på plats.

Vemdalens hembygdsförening – tidsresa för barnen

Under fem onsdagar i sommar kommer barnen som besöker Vemdalens hembygdsgård att få följa med på en tidsresa bakåt i tiden på Vemdalens hembygdsgård där vad som helst kan hända. Det blir en resa tillbaka till 1890-talet och lekar från förr i tiden. Tidsresan tar en timme och avslutas med fika. Victoria Forsberg som håller i tidsresan är utbildad i konceptet via länsmuseet Jamtli i Östersund.

Länk till webshop där man kan köpa biljetter inför sommaren 2022. Begränsat antal platser.

Huså hembygdsgård – En hembygdsgård för alla

I projektet önskar Huså Hembygdsgård förverkliga idén “En hembygdsgård för alla”, att skapa ett levande centrum i byn där alla, oavsett ålder och
funktionsförmåga, ska känna sig välkomna och inkluderade.Huså hembygdsgård vill utveckla en hållbar turism och besöksnäring vid herrgården. De vill med satsningarna nå en större spridning inom sin målgrupp: yngre barn, ungdomar, nysvenskar, äldre, bofasta
och tillresta. Ett annat syfte med satsningen de vill realisera är att hålla kulturen levande, hålla byns två museer
öppna samt kunna erbjuda ekologiska och närproducerade produkter så långt det är möjligt.

Exempel på aktiviteter som Huså hembygdsgård har ambitionen att utveckla och genomföra:

  • Bakkurser i både tunnbröd och i ”gofika” för alla de målgrupper vi tidigare nämnt.
  • Detta kan ske både under loven och terminerna.
  • Familjeaktiviteter såsom käpphästtävling och musikquiz.
  • Historievandringar, runt herrgården och vid dess två museer
  • Reflextävling i parken vid herrgården för barn och ungdomar
  • Aktivitet där vi låter barn/ungdomar prova på att måla för att sedan ingå i Herrgårdens konstutställning ”de hängda och ohängda”.
  • Aktivitetshelg med fritt broderi.

 

Skip to content