Receptionsklocka

Nominera till Årets Turismföretagare 2023

3 juni, 2022
Text: Jämtland Härjedalen Turism
Receptionsklocka. Foto: Mats Lind

Priset går till en aktör inom besöksnäringen som med stöd av ett tydligt hållbarhetsarbete (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) nått betydande marknadsframgångar och tagit andra innovativa steg i sitt utvecklingsarbete. Aktören ska också vara ett föredöme, ansvarstagande och aktiv i den egna destinationen/kommunen och i regionen som helhet.

Nu är det dags att nominera din kandidat!

ÅRETS TURISMFÖRETAGARE – KRITERIER 2023

Priset går till en aktör inom besöksnäringen som med stöd av ett tydligt hållbarhetsarbete (ekonomiskt, ekologiskt och socialt) nått betydande marknadsframgångar och tagit andra innovativa steg i sitt utvecklingsarbete. Aktören ska också vara ett föredöme, ansvarstagande och aktiv i den egna destinationen och i regionen som helhet.

VINST

Pristagaren vinner ära, stipendier, deltagande för två personer under Turismdagen 19e oktober inkl middag och övernattning samt utgör Jämtland Härjedalens nominering till det nationella Stora Turismpriset 2024.

JURY

 • JHT sätter samman en relevant sammanslutning för att bedöma inskickade nomineringar.

SISTA DATUM FÖR NOMINERINGAR

Senast 15e september 2023 behöver vi få era förslag. Skicka till Anne Adsten, JHT

 • Namn på aktör som du önskar nominera
 • Kontaktperson hos den aktören
 • Kontaktuppgifter till aktören
 • Motivering till varför ni ser att just x är en passande kandidat med motivering för följande punkter: Hållbarhet, Marknadsframgång, Innovation/utveckling, Föredöme.

 

HUR VINNAREN VÄLJS UT

”Information och uppmaning om att nominera till priset går ut via JHTs nyhetsbrev samt via mail till medlemmar med flera. När nomineringen stängt så gör var och en i juryn en egen genomgång av kandidaterna med utgångspunkt från kriterierna. De gör sedan en prioritering som stäms av gemensamt i jurygruppen. I den fasen strävar vi efter att ha tre-fyra vassa kandidater kvar, vilket det som regel är.

Juryn brukar behöva två-tre möten på sig för att vaska fram en vinnare och på upploppet poängsätter vi enskilt de kvarvarande kandidaterna.

Om någon sticker ut när vi summerar så är saken klar, men är det helt jämnt så tar vi en fördjupad diskussion, med målsättningen att i det läget komma fram till konsensus, vilket som regel brukar ske. Det händer att vi lyssnar av utanför juryn med noga utvalda och kunniga personer om det finns frågetecken som vi tycker bör klaras ut innan slutligt beslut tas.”

KALENDER

 • Minst en kandidat per destination föreslås till priset och mailas in till Anne Adsten.
 • Sista dag för nomineringar 15 september
 • Jurymöte 20 sept
 • Beslut om vinnare 22 sept
 • Prisutdelning 19 okt, Turismdagen Jämtland Härjedalen
 • Vinnaren porträtteras i JHT nyhetsbrev
 • Vinnaren är JH kandidat till Stora Turismpriset 2024 (prisutdelning nov-dec 2024) med motivering som lämnas in augusti 2024.
Skip to content