logo-reg-jh-360x100-optz
logo-interreg-NorthPer-360x78-optz
Cykling Lofsdalen september 2023

Nuläge inom cykelturism i Jämtland Härjedalen

4 oktober, 2023
Text: Mia Wiktor Lunde, Jämtland Härjedalen Turism
Mia cyklar vid Mittåkläppen i Bruksvallarna.

När jag hör ordet cykelturism så tänker jag på mountainbike i olika form, oftast downhill och crosscountry. Förklaringen till det kan vara att det är den vanligaste formen av cykelturism i Jämtland Härjedalen. I detta projekt ska jag arbeta med den cykelturism som finns, men också med den cykelturism där företagen upplever att det finns potential för utveckling.

I Strömsund finns en begynnande vägcykelturism. I Bergs kommun pågår ett projekt att utveckla gravelcyklingen (grusvägscyklingen) och på så sätt bygga ihop fjällvärlden med byarna längre österut. Utöver det så tittar man också på att bygga ut downhillcyklingen i Persåsen och MTB i Åsarna. I Ragunda finns fina förutsättningar för MTB men där finns ingen som jobbar med cykelturism just nu.

Teknikområde för cykling i Lofsdalen september 2023 Mia W Lunde
Teknikområde för cykling i Lofsdalen. Foto: Mia Wiktor Lunde

Hur ser det ut just nu?

Jämtland Härjedalen har runt 50 företag med ca 120 – 150 anställda som arbetar med cykelturism, helt eller delvis. Fjälldestinationernas sommarsäsong ser ut som den gör tack vare cykelturismen. Utan cyklingen skulle kostnaderna för att ha sommaröppet bli för stora och byarna skulle mycket troligt endast bli vinterdestinationer. Målgruppen för cykling i fjällen är främst barnfamiljer och kompisgäng som vill ha tillrättalagd cykling. Men tyvärr har det märkts en nedgång i besökare i år jämfört med tidigare år. Anledningarna kan vara flera men företagen spekulerar i att det har med de senaste somrarnas väder att göra och med det faktum att efter pandemin konkurrerar Sverige återigen med resten av världen som resmål.

Cykelevent, bokning, marknadsföring, samarbeten och att resa med cykel

Det genomförs åtta större cykelevents varje sommar i Jämtland Härjedalen, plus en mängd lokala runt om i byarna. Företagen kommunicerar oftast digitalt via en hemsida med bokningsfunktion. De har också sociala medier och marknadsför även genom sina destinationer i de flesta fall. I Åre och i Destination Funäsfjällen finns det appar där cykelturism är en del av innehållet. Det typiska cykelturismföretaget arbetar oftast på egen hand, men det finns samarbeten genom lokala nätverk. Flera boenden i Jämtland Härjedalen har hyrcyklar från något lokalt företag för att skapa intresse och nyfikenhet för cyklingen på orten. Vill man åka kollektivt hit men ta med en egen cykel kan man förutom att cykla hit även åka tåg, flyg eller buss. Via tåg är det möjligt att ta med cykel på Inlandsbanan, Norrtåg och på Snälltåget, men åker man med SJ ska cykeln vara nerpackad i en väska. Via buss går det att ta med cykel på Länstrafikens bussar, men utrymmet är begränsat. Flyger man ska cykeln också vara nerpackad i en väska.

Underhåll och betalningsvilja för cykelleder

De cykelprojekt som tidigare genomförts i regionen har varit inriktade främst på den fysiska arenan och på att skapa system för ledkort eller ledpass. Därför finns det nu fantastiskt byggda leder för MTB runt om i regionen. Svårigheterna de ledansvariga står inför nu är att locka gäster i önskad mängd och att få dem att betala för att cykla på lederna, eller att få finansiering från annat håll. En bra cykelled håller för hårt tryck, men den kräver ändå underhåll vilket kostar pengar. Därför att det en stor utmaning att lösa.

Ytterligare en utmaning som företagen lyfter är den negativa inställning mot cykling och cyklister som har befästs de senaste åren. Flera vetenskapliga studier har kommit fram till att cykling inte sliter mer på naturen än vandring. Däremot blir lederna slitna om de inte är tillräckligt väl underhållna, speciellt om det är väldigt många besökare på en dåligt underhållen led, eller en led som är dragen på ett felaktigt sätt. Inställningen och den nuvarande utvecklingen i frågan gör det svårt för vissa företag att satsa och utvecklas vilket är ytterligare en stor utmaning att lösa.

Vad är nästa steg i projektet?

Nästa vecka möts samtliga del-projektledare i norra Finland där vi ska titta på nuläget för cykelturismen för regionerna i de länder som är med i projektet: Finland, Island, Färöarna, Irland och Sverige. Så nu blir det en tripp till tomtens hemstad, Rovaniemi!

Sportboden Lofsdalen hyr ut cyklar Mia W Lunde september 2023
Sportboden i Vålådalen hyr ut cyklar. Foto: Mia Wiktor Lunde
Skip to content